Zbavte se nechtěné reklamy

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 6.8.2012   

Záplavy letáků se denně objevují ve vašich schránkách. Leckdy se stane, že následně spolu s letákem vyhodíte i složenku či jinou důležitou zásilku a problém je tady. Můžete takovým situacím předcházet?

Pokud zvažujete možnosti omezení reklamy, měli byste především rozlišovat mezi adresnou a neadresnou reklamou. Pro každý typ totiž platí jiný způsob obrany. Typickou formou neadresné reklamy jsou tištěné reklamní materiály distribuované bez uvedení konkrétního adresáta. Adresnou reklamu představují třeba i ty samé letáky, ale už vložené do obálky či fólie, kde je uvedeno jméno a adresa konkrétní osoby.

Dobrou zprávou je, že zákon o regulaci reklamy šíření nevyžádané reklamy zakazuje. Zákaz se vztahuje na rozesílání takové reklamy, kterou si adresát nepřál, přináší mu výdaje nebo jej obtěžuje. Obranou proti nechtěné neadresné reklamě je umístění jasného a srozumitelného vzkazu „Nevhazujte reklamu“ na poštovní schránku. Nálepku s tímto sdělením si můžete zdarma objednat na www.dtest.cz/samolepka. Nerespektuje-li šiřitel reklamy tento vzkaz, doporučujeme zaslat mu písemný nesouhlas s vhazováním reklamy.

V případě adresné reklamy je třeba směřovat projev nesouhlasu písemně přímo na odesilatele, současně můžete připojit i požadavek na odstranění osobních údajů ze systému odesilatele. Pokud ale vhazování reklamy pokračuje i přes zaslání nesouhlasného dopisu či vyvěšení upozornění, měli byste podat podnět krajskému živnostenskému úřadu, v jehož obvodu má šiřitel či odesilatel reklamy své sídlo.

Vzory dopisů „Podnět živnostenskému úřadu pro rozesílání obtěžující tištěné reklamy“ a „Žádost o odstranění osobních údajů z databáze“ si můžete níže stáhnout zdarma.
 


Přihlásit