dTest: Zbavte se nechtěné reklamy

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 7.8.2012   

Záplavy letáků se denně objevují ve schránkách spotřebitelů. Leckdy se stane, že následně spolu s letákem vyhodí i složenku či jinou důležitou zásilku a problém je tady. Lze takovým situacím předcházet?

„Pokud spotřebitelé zvažují možnosti omezení reklamy, měli by především rozlišovat mezi adresnou a neadresnou reklamou. Pro každý typ totiž platí jiný způsob obrany,“ uvádí vedoucí poradny dTestu Lukáš Zelený a vysvětluje: „Typickou formou neadresné reklamy jsou tištěné reklamní materiály distribuované bez uvedení konkrétního adresáta. Adresnou reklamu představují třeba i ty samé letáky, ale už vložené do obálky či fólie, kde je uvedeno jméno a adresa konkrétní osoby.“

Dobrou zprávou pro spotřebitele je, že zákon o regulaci reklamy šíření nevyžádané reklamy zakazuje. Zákaz se vztahuje na rozesílání takové reklamy, kterou si adresát nepřál, přináší mu výdaje nebo jej obtěžuje. „Obranou proti nechtěné neadresné reklamě je umístění jasného a srozumitelného vzkazu „Nevhazujte reklamu“ na poštovní schránku. Nálepku s tímto sdělením lze zdarma objednat na www.dtest.cz/samolepka,“ říká Lukáš Zelený a doplňuje: „Nerespektuje-li šiřitel reklamy tento vzkaz, doporučujeme zaslat mu písemný nesouhlas s vhazováním reklamy.“

V případě adresné reklamy je třeba směřovat projev nesouhlasu písemně přímo na odesilatele, současně může spotřebitel připojit i požadavek na odstranění osobních údajů ze systému odesilatele. Pokud ale vhazování reklamy pokračuje i přes zaslání nesouhlasného dopisu či vyvěšení upozornění, měl by spotřebitel podat podnět krajskému živnostenskému úřadu, v jehož obvodu má šiřitel či odesilatel reklamy své sídlo.

Vzory dopisů „Podnět živnostenskému úřadu pro rozesílání obtěžující tištěné reklamy“ a „Žádost o odstranění osobních údajů z databáze“ si lze zdarma stáhnout na webových stránkách dTestu.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit