Drahé (bez)cenné papíry

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 4/2012

Téměř 20 000 českých občanů našlo v nedávné době ve schránce fakturu na zaplacení poplatku za vedení účtu cenných papírů na Slovensku. dTest varuje před ignorováním faktury a současně radí, jak poplatek v budoucnu neplatit.

Vystavovatelem faktury je Centrální depozitář cenných papírů Slovenské republiky. České občany vlastnící akcie na Slovensku tak dostihly dozvuky kupónové privatizace. Často se jedná o bezcenné papíry, které nejsou obchodovatelné na burze; tato skutečnost ale nemá na výši poplatku za vedení účtu vliv.

Časopis dTest radí především fakturu zaplatit. Následně je možné se až do 31.12.2013 cenných papírů zbavit uzavřením smlouvy o bezplatném převodu na Fond národního majetku SR a následně zrušit účet u Centrálního depozitáře SR. Převést cenné papíry na fond lze na pracovištích Slovenské pošty a pobočkách společnosti RM-S Market. Vyřízením je možné pověřit zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci. Značným nedostatkem této varianty je, že se nedá vyřídit z České republiky, neboť osoba nebo její zástupce se musí dostavit na Slovensko.

Občané mohou uplatnit právo na vrácení uhrazeného poplatku za rok, v němž došlo k převodu cenných papíru na fond, a za dva roky zpětně. Pokud si cenné papíry ponechají, musí i nadále počítat s povinností hradit poplatek spojený s vedením účtu.

 

Podrobný postup, jak při převodu cenných papírů postupovat, je k dispozici na www.dtest.cz/depozitar

Přihlásit