Jak testujeme GPS navigace

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Navigace 50 %, obsluha 40 %, aplikace / konstrukce 5 %, vybavenost 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Navigace

Měření rychlosti spuštění a doby trvání identifikace satelitů GPS. Hodnocení rychlosti výpočtu trasy: výpočet nejkratšího a nejrychlejšího spojení mezi místy vzdálenými cca 10, 100 a 1000 km. Hodnocena také rychlost přepočtu trasy při vychýlení z vytyčené cesty a relevance nově nalezené trasy. Dále posuzováno chování navigace v místech bez GPS signálu, např. v tunelu.

Hlasový výstup hodnocen s ohledem na srozumitelnost a slyšitelnost, přesnost, jednoznačnost a načasování hlasových pokynů. Obrazový výstup hodnocen s ohledem na přehlednost a srozumitelnost zobrazení trasy a vizuálních vodítek, např. při průjezdu křižovatkami, kruhovými objezdy, víceproudými komunikacemi či odbočkami. Hodnoceny také informace zobrazené na displeji a jejich rozvržení. Viditelnost displeje posuzována v různých světelných podmínkách.

Při testování je využito simulátoru GPS signálu.

Obsluha

Hodnocení srozumitelnosti, přehlednosti a úplnosti návodu k použití. Dále posuzováno běžné používání, tedy zapínání přístroje, snadnost obsluhy menu a jeho rychlost, provádění změn nastavení a také kvalita dotykového displeje. Zhodnocení procesu výběru cíle a možností volby a plánování trasy.

Samostatné navigace

U samostatných navigací hodnocena snadnost instalace a odejmutí držáku i samotného přístroje. Dále posuzována konstrukce pláště navigace, funkčnost a stabilita držáku a odolnost displeje vůči poškrábání.

Aplikace

U aplikací pro chytré telefony hodnocena snadnost nákupu a instalace aplikace, dále je bráno v potaz, zda lze navigaci používat i bez připojení k internetu či zda lze mapy aktualizovat přímo v aplikaci.

Vybavenost

Hodnocení počtu zemí, které mapa pokrývá v základní i detailní podobě. Lze vkládat uzavírky? Poskytuje navigace živé dopravní zpravodajství? Jak uživatelsky přívětivě je řešeno telefonování během navigování (u modelů s bluetoothem a u mobilních navigací)? Dále hodnocena doba provozu při odpojení z napájení.

Přihlásit