Jak testujeme bezdrátové headsety

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Zvuk 45 %, pohodlnost 25%, obsluha 15 %, baterie 10 %, konstrukce 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Zvuk

Experti posuzovali kvalitu zvuku při poslechu mluvené řeči, sborové, komorní, orchestrální a populární hudby. S pomocí speciální testovací atrapy lidské hlavy byl měřen maximální akustický tlak. Dále měřeno odstínění zvuků z okolí dle normy DIN EN ISO 4869-1. Rovněž byl zjišťován vlastní šum přístrojů. Testující zjišťovali také kvalitu mikrofonu.

Pohodlnost

Testující (část z nich nosí brýle) vyhodnocovali snadnost nasazení headsetů, možnosti jejich nastavení a jejich vlastnosti při nošení. Posuzovali mimo jiné tlak, teplo, rušivé hluky při pohybu hlavou a hmotnost souprav.

Obsluha

Vyhodnocení návodu k obsluze z hlediska jeho podrobnosti, srozumitelnosti a čitelnosti. Hodnocena kvalita a použití tlačítek pro ovládání headsetů a regulaci hlasitosti, a také vizuální indikátory a akustické signály. Dále posuzována snadnost párování (vytvoření spojení s chytrým telefonem). Při kontrole citlivosti přijímače nebyly zjištěny žádné anomálie. Posuzována byla také vhodnost přístrojů pro transport.

Baterie

Měření výdrže baterie při použití headsetu ve vzdálenosti 100 centimetrů od mobilního telefonu a s hlasitostí nastavenou na 90 dB(A). Kromě toho zjišťována dobu nutná k plnému nabití baterie. Do hodnocení byla zahrnuta i skutečnost, zda se přístroje automaticky vypnou, když nejsou používány či když se ukončí spojení.

Konstrukce

Testované vzorky jsme dvanáctkrát upustili z výšky 180 centimetrů na dřevěnou podlahu a poté zkontrolovali případná poškození. Kromě toho jsme s pomocí speciální testovací atrapy lidské hlavy měřili únik zvuku ve vzdálenosti 40 centimetrů od headsetu při reprodukci růžového šumu s akustickou hladinou 90 dB(A) (dle normy DIN EN 60268-1) .  

Přihlásit