dTest: Dávejte pozor, jakou obuv kupujete

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 24.7.2012   

Koupě obuvi, která je označena jako „módní“ či „vysoce módní“ může sice znamenat volbu aktuálně žádaného doplňku, především je ale třeba počítat s omezeními jak při užívání bot, tak hlavně při jejich reklamaci.

Označení obuvi jako módní má poukázat především na to, že je navržená pro nošení v nenáročných podmínkách a nejdůležitějším parametrem je její vzhled. V případě vysoce módní obuvi se pak předpokládá také omezená životnost, jelikož nemusí splňovat ani kvalitativní podmínky, které jsou kladené na obuv módní. Zákazníci musí být na tento aspekt upozorněni a měli by jej při užívání obuvi zohlednit. „Označování obuvi tímto způsobem je v souladu se zákonem, ale obchodníci by toho neměli zneužívat,“ říká vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený a vysvětluje: „Prodávající je povinen označení vyznačit přímo, viditelně, srozumitelně a trvale alespoň na jednom půlpáru obuvi.“

Prodejci však v této souvislosti zkoušejí řadu triků, kterými chtějí zmást zákazníky. Tato slovní spojení nadužívají a označují tak téměř každý pár bot ve své prodejně. Někdy také informaci o „módnosti“ obuvi připojí až po zaplacení. „Spotřebitelům doporučujeme být iniciativní a na to, zda je obuv módní, se ptát předem,“ doporučuje Lukáš Zelený a dodává: „Pokud je to možné, měli by zákazníci nahlédnout před koupí do návodu k použití a péči. Může se stát, že v něm najdou taková omezení užívání obuvi, která je od nákupu odradí.“

Specifická situace nastává při reklamaci uvedených typů obuvi. Navzdory různým mýtům platí i zde dvouletá záruční doba. Od té je ale třeba odlišit předpokládanou životnost bot, která je zejména u vysoce módní obuvi omezená. „Zatímco módní obuv je určena k běžnému použití a měla by odpovídat minimálně základním požadavkům na společenskou obuv, od vysoce módní obuvi toho nelze mnoho očekávat,“ upřesňuje Lukáš Zelený a doplňuje: „V prodejnách se však můžeme setkat s tím, že prodávající zaměňují označení „módní“ a „vysoce módní“, což nakonec může být i v jejich neprospěch.“

Podrobné informace o tom, jak je definovaná módní a vysoce módní obuv a co její zakoupení znamená pro spotřebitele, lze zdarma stáhnout na www.dtest.cz/modniobuv. S dotazy týkajícími se nejen tohoto tématu je také možné se obrátit na poradenskou linku dTestu na telefonním čísle 299 149 009.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828


Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit