Pokračování kauzy Skylink / CS Link

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2023 Obsah červnového dTestu

Již před časem jsme přinesli informace o zvláštních a patrně nezákonných praktikách poskytovatelů satelitního vysílání Skylink a CS Link, kteří slibují digitální televizi bez poplatků a přitom je zavádějí. Jaké je pokračování této kauzy?

Skylink a o CS Link se prezentují jako poskytovatelé bezplatného satelitního digitálního vysílání. Přesto jejich klientům přišlo oznámení o zavedení servisního poplatku 29 Kč měsíčně. Navíc jsou nuceni i k výměně starého typu karty CryptoWorks za kartu „Výměna“, a to úplatně za 600 Kč.

Podle vyjádření Skylink i přes zavedení poplatku platí, že své služby poskytují bezplatně. Hájí se tím, že poskytovaný příjem zpoplatněný není, servisní poplatek pokrývá pouze související náklady jako administrativní a technické zajištění.

dTest s jejich vysvětlením nesouhlasil, neboť podle našeho právního názoru nesmí bezplatné poskytování zahrnovat žádné související poplatky. Spotřebitel se vždy musí dozvědět konečnou cenu, tedy včetně DPH a všech poplatků. Částka 29 Kč měsíčně nepředstavuje bezplatné poskytování služeb. Postup společnosti jsme vyhodnotili jako klamavou obchodní praktiku ve smyslu zákona o ochraně spotřebitele, a následně jsme podali podnět na Český telekomunikační úřad k zahájení správního řízení. Jednání provozovatele považujeme současně za zneužití dominantního postavení na trhu, a proto jsme podali rovněž podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Český telekomunikační úřad zareagoval vydáním prohlášení, podle kterého se kauzou intenzivně zabývá. Připustil, že uvedené kroky  pooskytovatelů vzbuzují podezření z porušení některých právních předpisů ČR, mimo jiné zákona na ochranu spotřebitele a zákona o elektronických komunikacích v části týkající se klamavých obchodních praktik. Současně inicioval i součinnost příslušných orgánů Evropské komise, a to zejména s ohledem na zahraniční sídlo společnosti. 

Přihlásit