Oprava a úprava věci

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Potřebujete zúžit sako či opravit auto? Ač to možná netušíte, v opravně či jiné provozovně spolu se zadáním zakázky uzavíráte smlouvu. Jaké jsou její náležitosti a na co si při uzavírání dávat pozor? Přinášíme pár rad pro inspiraci.
 

Smlouvu o opravě věci“ uzavřeme nejčastěji v servisu, kam si jdeme nechat opravit nefunkční věc, u které již uplynula záruční doba nebo u které jsme si vadu způsobili vlastní vinou, například oprava nabouraného automobilu či rozbitých hodinek. Zákon opravu věci definuje jako odstraňování vad věci, následků poškození věci nebo účinků jejího opotřebení. V některých případech však uzavíráme smlouvu smíšenou, tedy smlouvu zčásti kupní a zčásti o opravě věci, a to například tehdy, když si necháváme měnit na věci náhradní díl. Zde je nutné dát si pozor na svá práva. Záruka na práci je ze zákona nejméně 3 měsíce (pokud není sjednána nebo zvláštními právními předpisy stanovena jinak), na stavební práce dokonce nejméně 18 měsíců. Na nový díl je ale záruka stejná jako při koupi nového zboží, tedy dvouletá.

Smlouvu o úpravě věci“ uzavíráme, pokud si přejeme zúžit široké sako či zkrátit příliš dlouhý řetízek. Zde nejde o takzvané zhotovení věci na zakázku, jelikož nevzniká věc nová, nýbrž se pouze upravuje věc již existující. Záruka na úpravu je rovněž 3 měsíce a na stavební práce nejméně 18 měsíců. Úpravou věci je dle zákona činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti.

Tipy a rady pro uzavírání smluv

  • Máte nárok nechat si od zhotovitele (servisu) vydat doklad o opravě či úpravě věci. Pokud navíc oprava nebo úprava není realizována na počkání, vyžádejte si písemné potvrzení s vyznačenou dobou dokončení zakázky.
  • Na potvrzení si vždy nechejte napsat cenu. Někdy ji ovšem nelze přesně stanovit dopředu. V takových případech se musí určit alespoň odhadem. Vyjde-li při opravě či úpravě věci dodatečně najevo, že bude potřeba cenu určenou odhadem podstatně překročit, tedy přibližně o více jak 15-20% (tato hranice však není výslovně stanovena v zákoně), musí vás zhotovitel bez prodlení písemně upozornit spolu s oznámením nově určené ceny. Pokud se tak nestane, nebude mít zhotovitel právo na zaplacení takto vzniklého rozdílu v ceně.
  • Nesouhlasíte-li s nově určenou cenou, můžete od smlouvy odstoupit. V takovém případě musíte ale zaplatit zhotoviteli částku připadající na již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně určené ceny, a to za předpokladu, že měl z tohoto částečného plnění smlouvy nějaký majetkový prospěch.
  • Jestliže se rozhodnete odstoupit od smlouvy, učiňte tak bez zbytečného odkladu. Jinak vám vznikne povinnost za poskytnutou službu nově určenou vyšší cenu zaplatit.
  • Dalším způsobem určení ceny je cena podle rozpočtu. Ani zde nesmí být cena zvýšena bez vašeho souhlasu. Práce a náklady nezahrnuté do rozpočtu lze účtovat pouze, jestliže je písemně schválíte nebo práce dodatečně písemně objednáte. Stejně tak můžete po oznámení nové ceny od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu.

Přihlásit