Oprava a úprava věci

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2021 Obsah červencového dTestu

Potřebujete zúžit sako či opravit auto? Ač to možná netušíte, v opravně či jiné provozovně spolu se zadáním zakázky uzavíráte smlouvu. Jaké jsou její náležitosti a na co si při uzavírání dávat pozor? Přinášíme pár rad pro inspiraci.
 

Smlouvu o opravě věci“ uzavřeme nejčastěji v servisu, kam si jdeme nechat opravit nefunkční věc, u které již uplynula záruční doba nebo u které jsme si vadu způsobili vlastní vinou, například oprava nabouraného automobilu či rozbitých hodinek. Zákon opravu věci definuje jako odstraňování vad věci, následků poškození věci nebo účinků jejího opotřebení. V některých případech však uzavíráme smlouvu smíšenou, tedy smlouvu zčásti kupní a zčásti o opravě věci, a to například tehdy, když si necháváme měnit na věci náhradní díl. Zde je nutné dát si pozor na svá práva. Záruka na práci je ze zákona nejméně 3 měsíce, na stavební práce dokonce 18 měsíců. Na nový díl je ale záruka stejná jako při koupi nového zboží, tedy dvouletá.

Smlouvu o úpravě věci“ uzavíráme, pokud si přejeme zúžit široké sako či zkrátit příliš dlouhý řetízek. Zde nejde o takzvané zhotovení věci na zakázku, jelikož nevzniká věc nová, nýbrž se pouze upravuje věc již existující. Záruka na úpravu je rovněž 3 měsíce a na stavební práce 18 měsíců. Úpravou věci je dle zákona činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti.

Tipy a rady pro uzavírání smluv

  • Máte nárok nechat si od zhotovitele (servisu) vydat doklad o opravě či úpravě věci. Pokud navíc oprava nebo úprava není realizována na počkání, vyžádejte si písemné potvrzení s vyznačenou dobou dokončení zakázky.
  • Na potvrzení si vždy nechejte napsat cenu. Někdy ji ovšem nelze přesně stanovit dopředu. V takových případech se musí určit alespoň odhadem. Vyjde-li při opravě či úpravě věci dodatečně najevo, že bude potřeba cenu určenou odhadem podstatně překročit, tedy přibližně o více jak 15-20%, musí vás zhotovitel bez prodlení písemně upozornit spolu s oznámením nově určené ceny. Pokud se tak nestane, nebude mít zhotovitel právo na zaplacení takto vzniklého rozdílu v ceně.
  • Nesouhlasíte-li s nově určenou cenou, můžete od smlouvy odstoupit. V takovém případě musíte ale zaplatit zhotoviteli částku připadající na již provedenou práci a vzniklé náklady podle původně určené ceny, a to za předpokladu, že měl z tohoto částečného plnění smlouvy nějaký majetkový prospěch.
  • Jestliže se rozhodnete odstoupit od smlouvy, učiňte tak bez zbytečného odkladu. Jinak vám vznikne povinnost za poskytnutou službu nově určenou vyšší cenu zaplatit.
  • Dalším způsobem určení ceny je cena podle rozpočtu. Ani zde nesmí být cena zvýšena bez vašeho souhlasu. Práce a náklady nezahrnuté do rozpočtu lze účtovat pouze, jestliže je písemně schválíte nebo práce dodatečně písemně objednáte. Stejně tak můžete po oznámení nové ceny od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu.

Přihlásit