Čarování s módní obuví

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Přečtěte si nový dTest

Publikováno v časopise 7/2012

Máte radost z objevu nových bot, které vám v obchodě hned padly do oka. Ještě si je vyzkoušet. Velikost sedí, barva vyhovuje. Hotovo, zaplaceno a už si nové botky spokojeně odnášíte. Radost a spokojenost však rychle vyprchá, když si doma pročítáte kupní doklad s označením obuvi za „módní“. Nadto v přiložených pokynech, jak o obuv pečovat, se dočtete, kam v ní můžete chodit, kdy, při jaké příležitosti a na jak dlouho. Omezení použití bot snad nemá konce a vy přemýšlíte, kde se stala chyba.

Co je „módní obuv“?

Módní obuv je jednou ze základních kategorií obuvi stojící na stejné úrovni jako obuv společenská. Členění obuvi do kategorií vychází z její účelovosti a s tím spojených požadavků kladených na fyzikální vlastnosti té či oné tegorie. Obuvní průmysl, ale především technické normy ať už evropské či české, dále rozlišují mezi obuví „módní“ a „vysoce módní“.

Módní obuví se rozumí obuv navržená a vyrobená pro nošení v nenáročných podmínkách, u níž je prvořadá módnost. Její vymezení se ještě doplňuje tím, že je určena pouze pro krátkodobé nošení, např. po místních komunikacích, v dopravních prostředcích nebo v místnostech. Oproti tomu vysoce módní obuv je vymezena jako obuv navržená a vyrobená s předpokladem omezené životnosti, u které je módní vzhled nejdůležitějším parametrem. Z hlediska užitných vlastností se jedná o dva diametrálně odlišné typy obuvi. Zatímco módní obuv je určena k běžnému použití a měla by kvalitativně odpovídat minimálně základním požadavkům na společenskou obuv, od vysoce módní obuvi toho nelze mnoho očekávat.

Z uvedených definic vyplývá jednoznačné omezení použitelnosti obou typů obuvi. Zjednodušeně je sousloví „módní obuv“ vysvětlováno jako upřednostnění vzhledu před funkčností, efektního provedení před životností. Každé zjednodušování však v sobě nese riziko nepřesného vymezení pojmu a v jeho důsledku i nesprávné pochopení. Někteří prodejci pro dovršení zmatků propojují obě definice podle toho, jak se jim to hodí. Pak se klidně můžete setkat s vymezením módní obuvi jako obuví navrženou a vyrobenou pro krátkodobé nošení v nenáročných podmínkách s předpokladem omezené životnosti, u níž je módnost nejdůležitějším parametrem.Přihlásit