Nebezpečné výrobky: Nemáte je doma?

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Publikováno v časopise 1/2007

Koncem loňského roku odhalili pracovníci hygienické služby na českém trhu několik nebezpečných výrobků, jejichž prodej byl následně zakázán Ministerstvem zdravotnictví ČR. Jedná se o výrobky, které přicházejí do styku s potravinami a pokrmy. Líbivé dekory talířů i hrníčků je předurčují pro používání zejména dětmi. A protože ne každý o jejich nebezpečnosti ví, přinášíme stručné varování…

  • Keramické talíře DISNEY s celoplošným dekorem s motivy Mickey Mouse a Medvídka Pú (vyrobeno v Číně pro firmu STOR SL, Španělsko, distributor v ČR: U.T.C., spol. s r.o., Komerční zóna Průhonice-Čestlice)
    Chemickými rozbory bylo zjištěno, že celoplošné barevné dekory umístěné na funkční ploše talířů, obsahují olovo v množství převyšujícím povolený hygienický limit až 3,5krát. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že uvolňující se olovo může ulpívat na pokrmu a společně s ním následně konzumováno.
  • Smaltované výrobky (hrnky, misky, talíř) opatřené vnějším barevným dekorem s různými motivy (výrobce SMALTUM, spol. s r.o., Praha)
    Barevné smalty, které zasahují až do prostoru ústního okraje (tj. 2 cm od horního okraje hrnků), který při pití přichází do styku s ústy, nebo přímo aplikované na funkční plochy, které přicházejí do styku s potravinami, uvolňují těžké kovy – kadmium a olovo v množství několikanásobně převyšujícím povolený hygienický limit. Riziko pro spotřebitele spočívá v tom, že při pití tyto kovy ulpívají na rtech a následně mohou být společně s nápojem konzumovány či přímo přecházejí do potravin z funkčních ploch, se kterými jsou potraviny ve styku.
    Společnost SMALTUM distribuovala tyto výrobky nejen do obchodní sítě ČR, ale několik desítek tisíc kusů oranžových hrnků současně i do členských zemí Evropských společenství (Řecko, Anglie, Belgie, Polsko, Slovensko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Holandsko, Francie, Německo, Finsko). Prostřednictvím systému rychlého varování RASFF byla informována Evropská komise i ostatní členské státy ES.

UPOZORNĚNÍ: Distributoři nebezpečných výrobků jsou povinni umožnit osobách, které vlastní nebo drží nebezpečné výrobky, aby je mohly vrátit zpět na jejich náklady (§ 5, odstavec 7 zákona o obecné bezpečnosti výrobků).

Kadmium: patří mezi nebezpečné jedy, je považováno za pravděpodobný kancerogen. V organismu se kumuluje, zesiluje toxické účinky jiných kovů (např. mědi, zinku). U člověka způsobuje anémii a odvápnění kostí. Toxické působení kadmia (ve velkém stupni) se projevuje poruchou činnosti ledvin, hypertenzí, nádorovými změnami (hlavně prostaty a ledvin), poruchami metabolismu vápníku (deformace kostry) a poruchami reprodukčních funkcí.

Olovo: v organismu tvoří toxické sloučeniny a tím vyvolává mnohé poruchy. Poškozuje a ničí červené krvinky, enzymy, játra, způsobuje ztrátu chuti k jídlu, vyvolává koliky a svalové křeče, poškozuje ledviny, výrazně zvyšuje krevní tlak. Až 90 % přijatého kovu se ukládá v kostech, kumuluje se v mozkové tkáni (následkem je nervozita, nevyrovnaný temperament a poruchy chování).

Přihlásit