dTest: Zákazníci se mohou bránit zdražení společnosti UPC

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 14.6.2012   

Mnozí klienti společnosti UPC jsou rozčarováni; v posledním vyúčtování jim přibyla položka „pronájem zařízení“, která navýšila výslednou cenu. Změnu smluvních podmínek oznámila UPC v souladu se zákonem, zákazníci se ale přesto mohou zdražení bránit.

V posledních týdnech přibývají počty zákazníků společnosti UPC, kteří nesouhlasí s výší svého vyúčtování. Od května se některým z nich navýšila faktura o pronájem zařízení. Klienti ovšem nevyužívají nový modem ani jiný přístroj, pouze jim byl doposud poskytován formou bezplatné výpůjčky, která se změnila na placený nájem. Společnost tak zřejmě zareagovala na loňské problémy svých bývalých zákazníků, po kterých kvůli nevráceným modemům nevybíravě vymáhali smluvní pokuty exekutoři a vymahačské agentury.

„Zákon o elektronických komunikacích umožňuje operátorům změnit podmínky poskytování služby, pokud vše včas avizují. UPC formálně tomuto požadavku vyhověla,“ říká Miloš Borovička, poradce časopisu dTest.

Dle vyjádření právního oddělení společnosti UPC může každý zákazník, kterému se po avizované změně zhoršily podmínky, reklamovat vyúčtování prostřednictvím klientského centra. Pokud tak učiní do dvou měsíců od doručení prvního vyúčtování, ve kterém byl nájem nově zahrnut, bude moci od smlouvy bez sankce odstoupit.

„UPC vychází spotřebitelům vstříc s nabídkou délky lhůty pro odstoupení od smlouvy, která jde nad rámec zákona. Nemyslíme si ovšem, že lze jednostranně změnit bezplatnou výpůjčku na placený nájem zařízení. Záležitost tedy budeme řešit s dozorovými orgány,“ uvádí Borovička a dodává: „Pokud klienti se zdražením nesouhlasí, mají možnost reklamovat vyúčtování a používat modem vlastní nebo odstoupit od smlouvy a změnit poskytovatele služby.“

Zákazníci, kteří si s reklamací nevědí rady, se mohou obrátit na bezplatnou poradenskou linku časopisu dTest na čísle 299 149 009, nebo si stáhnout vzor reklamace na stránkách www.dtest.cz/upcreklamace.

Kontakty:
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit