dTest: Pstruzi z českých farem obsahují toxické látky

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 25.6.2012   

Riziko v podobě nepovolených toxických látek - malachitové zeleně a krystalové violeti se může skrývat v pstruzích pocházejících z některých českých rybích farem. Testy časopisu dTest prokázaly jejich přítomnost hned ve třech zakoupených vzorcích.

Nález nepovolených látek může podle některých názorů svědčit o kontaminaci životního prostředí, ke kterému došlo jejich masivním využíváním v minulosti. Podle šéfredaktorky časopisu dTest Idy Rozové existuje i další varianta: „Nelze zcela vyloučit, že došlo k nelegálnímu používání nepovolených látek. Naše zjištění proto předáváme k dalšímu šetření Státní veterinární správě ČR.“

Z celkem sedmnácti prověřených vzorků pstruha duhového byly nepovolené látky nalezeny ve třech z nich. Pstruzi z Rybářství Velké Meziříčí obsahovali leuko-formu malachitové zeleně. Malachitová zeleň dokáže účinně hubit parazity a zbavuje ryby plísní, současně má negativní účinky, a to nejen na ryby, ale potenciálně i na jejich konzumenty. Ida Rozová k výskytu nebezpečné látky uvádí: „U malachitové zeleně hovoří odborníci o potenciální genotoxicitě a kancerogenitě. Proto se u této látky, stejně jako u podobně působící krystalové violeti, stanovuje takzvaný rozhodovací limit, který činí 2 µg/kg.“  

Je-li uvedený limit překročen, neměli by být pstruzi uváděni na trh. K obojímu ovšem došlo u dalšího zakoupeného vzorku ze Pstruhařství Mlýny; pstruzi obsahovali 2,09 µg/kg krystalové violeti. Rozová k překročenému rozhodovacímu limitu nepovolené látky dodává: „Pokud by k nálezu došlo při veterinární kontrole, s největší pravděpodobností by zakázala uvedení pstruhů na trh a nařídila chov pod dozorem, dokud obsah nepovolené látky neklesne.“ Leuko-forma krystalové violeti se v  množství nižším, než činí rozhodovací limit, vyskytovala i v pstruzích pocházejících z Rybářství Chlumec nad Cidlinou.

Kontakty:
Ida Rozová, rozova@dtest.cz, tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz; tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit