Novela zákona více ochrání seniory

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 11.6.2012   

Zákonodárci vyslyšeli volání spotřebitelských organizací po vyšší ochraně českých spotřebitelů, především seniorů. Z občanského zákoníku odstranili ustanovení, které hojně zneužívali pořadatelé předváděcích akcí a podomní prodejci.

Ke zlepšení postavení zákazníků dochází u veškerých nákupů uskutečněných mimo prostory obvyklé k podnikání, tedy zejména při podomních prodejích a nechvalně známých předváděcích akcích. Prodejcům se už nadále nevyplatí nutit zákazníky, aby podepsali pozvánku na osobní návštěvu k sobě domů, ačkoliv k žádnému pozvání nedošlo a předváděcí akce se konala například v restauraci. Za dosavadní právní úpravy po takovém podpisu přišel kupující o právo odstoupit od smlouvy úplně nebo se ho domáhal složitým dokazováním.

Nyní, konkrétně od 14. června, dochází k výraznému zlepšení práv zákazníků, neboť ustanovení o možnosti sjednání osobní návštěvy bylo ze zákona vypuštěno. Zákazníci by tedy neměli být zbaveni možnosti, aby si ve 14 dnech rozmysleli, zda nákup učiněný často pod nátlakem opravdu chtějí uskutečnit.

Tématem nekalých praktik, ke kterým dochází při prodeji mimo běžné podnikatelské prostory, se v dTestu dlouhodobě zabýváme a zejména seniorům v této oblasti pomáháme. V loňském roce jsme připravili brožurku „Jak nespadnout do pasti“, jejíchž 150 tisíc výtisků již bylo rozebráno. Při příležitosti novelizace zákona vydáváme aktualizovanou brožurku v elektronické podobě.


Přihlásit