dTest: Česká republika je podprůměrná v úrovni podmínek spotřebitelů v EU

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 29.5.2012   

Podle výroční zprávy Evropské komise patří Česká republika mezi státy s  mírně podprůměrnou úrovní ochrany spotřebitele. Statistiky současně hovoří o vlivu kvality podmínek spotřebitelů na celkovou úroveň ekonomiky.

Evropská komise zveřejnila pravidelnou zprávu, která posuzuje trhy jednotlivých členských zemí z pohledu ochrany spotřebitele. Podle závěrů Komise se jen polovina českých spotřebitelů domnívá, že jsou dostatečně chráněni při koupi zboží a služeb. „Jen 43 % dotázaných důvěřuje úřadům, které mají ochranu spotřebitelů na starosti. Prodejci si získali o deset procent více důvěry, ale stále to nestačí na evropský průměr“ uvádí Miloš Borovička, právní poradce časopisu dTest. Z průzkumu vychází nejlépe spotřebitelské organizace, jimž věří 68 % dotázaných.

Je zajímavé, že Češi oproti většině evropských obyvatel vynikají ve znalosti svých základních spotřebitelských práv. Na otázky týkající se délky záruky nebo možnosti vrátit zboží v e-shopu odpovídali nejlépe. Čeští prodejci mají horší znalosti než kupující, neboť například více než polovina z nich nevěděla, za jak dlouho mají vyřídit reklamaci. I přesto jsou ve srovnání s ostatními národy ve svých znalostech nadprůměrní. Miloš Borovička ke vztahům prodávajících a jejich klientů dodává: „Obdobné zkušenosti získali i poradci na naší bezplatné poradenské lince. Spotřebitelé mají základní přehled o svých právech a s naší pomocí porozumí i složitějším problémům. Prodejci ale často nechtějí jejich argumentaci slyšet a trvají na svém mnohdy nesprávném výkladu zákonů.“

Podle závěrů Evropské komise nicméně dochází k pozvolnému zlepšení podmínek českých spotřebitelů oproti předchozím rokům. Na dosažení evropského průměru to ovšem stále nestačí.

Celkové hodnocení České republiky a přehled toho, jak si čeští spotřebitelé stojí v ochraně a znalosti svých práv ve srovnání se sousedními státy, je k dispozici na stránkách www.dtest.cz/srovnani-eu2012.

Kontakty:
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit