dTest: falšované medy a biomedy s pesticidy

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 13.5.2012   

Falšování a pozměňování medu je striktně zakázáno. Přesto se tak děje. Ze 17 medů testovaných časopisem dTest byly čtyři naředěné lacinými sirupy, dva z nich ještě navíc obarvené éčkem. Dva ze tří biomedů obsahovaly pesticidy.

Med je ryze přírodní produkt. Bez ohledu na to, odkud pochází, musí splňovat ukazatele kvality. Vypovídají o jeho složení, zejména o obsahu fruktózy a glukózy, vyzrálosti, čerstvosti i o šetrném zacházení. Když se do medu přidá něco, co tam nepatří, zvětší se jeho objem a zvýší se zisky. Na úkor spotřebitelů.

Ještě v době nedávné se med ředil cukerným roztokem z řepy, což se dalo poměrně snadno odhalit. „Falšovatelé posléze přešli na pančování medu levným kukuřičným či třtinovým sirupem, jehož profil lze uměle vytvořit tak, aby byl velmi podobný profilu pravého medu,“ uvádí Ida Rozová z časopisu dTest. Když vědci dotáhli náskok falšovatelů a dokázali prokázat manipulaci s cukry v medu, přešli falšovatelé na vyšší úroveň. „Přibližně před čtyřmi lety začali používat sirup z obilí,“ přibližuje praktiky falšovatelů Rozová. Vědci se tentokrát vydali cestou enzymů, které nejsou medu vlastní. Přítomnost obilných sirupů indikuje cizorodý enzym beta-fruktofuranozidáza, který se používá na jejich výrobu.

Falšovanými medy, které dTest se svém testu odhalil, jsou: JSG Med luční (dodavatel JSG med a.s., Plzeň, trvanlivost do 04.11.14), Kaufland Stilla fiori / Honey floral med květový (dodavatel Kaufland ČR, v.o.s., trvanlivost do 14.10.13), Product Bohemia Med včelí květový lesní (dodavatel Product Bohemia s.r.o., Nová Ves u Chotěboře, trvanlivost do 31.12.2012) a Včelařský dvůr Včelí med květový nektarový (dodavatel MORAVIAPRODUKT – Češka, Lednice, trvanlivost do 07.11.2014). Dva z falšovaných medů, JSG med a Product Bohemia Med včelí květový lesní, byly navíc obarvené éčkem – amoniak-sulfitovým karamelem (E150d).

„Pro biopotraviny, tedy i pro biomed, neexistují žádné zvláštní limity pro rezidua pesticidů,“ informuje Rozová. Obsahuje-li biomed pesticidy, je to ale špatně, neboť jejich přítomnost je důsledkem nesplnění podmínek pro bioprodukci medu. Dva biomedy, albert Bio med květový (dodavatel PRO-BIO s.r.o., Staré Město pod Sněžníkem, trvanlivost do 20.09.2014) a Billa Naše Bio / med lesní květový smíšený (dodavatel Dr. Ing. Jan Pintíř, PhD., Švihov, trvanlivost do 30.04.2013), obsahovaly insekticid acetamiprid, albert navíc ještě insekticid thiacloprid.

Výsledky falšovaných medů a biomedů se stopami pesticidů jsou zdarma ke stažení na www.dtest.cz/medy.

Časopis dTest dále přináší ve vydání 05/2012 test televizorů, cyklistických přileb, kompaktních fotoaparátů a spodního prádla.

Kontakty:
Ida Rozová, rozova@dtest.cz; tel.: 241 404 922
Václav Beneš, benes@dtest.cz; tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit