Jak vybrat med

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 25.4.2013

Med je přírodní produkt vytvořený včelami. Není dovoleno do něj nic přidávat či jej něčím nastavovat. Falšování a pozměňování medu je striktně zakázáno.

O tom, že se tak ale děje, svědčí náš test. Med nesmí mít ani žádné cizí příchutě či pachy, ani začít kvasit nebo pěnit. Důležitým vodítkem při nákupu medu jsou údaje na etiketě výrobku. Názvem med se smí označit jen pravý včelí med. Slova „pravý“ i včelí“, případně „přírodní“ jsou tedy na etiketě už nadbytečná.

Povinné údaje na etiketě jsou dva. Tím prvním je původ medu, druhým pak země jeho původu.

  • Květový či medovicový? Z tohoto označení poznáme, zda med pochází ze sladkého nektaru květů, anebo z medovice, což je sladká šťáva z výměšků hmyzu sajícího mízu rostlin. Toto povinné vymezení nemůže být nahrazeno slovy „luční“ nebo „lesní“, případně „horský“.
  • Země původu označuje, kde byl med získán. Na pultech narazíme i na směsky medů z různých zemí, které nutně nemusejí ležet na stejném kontinentu, což unijní i česká legislativa povoluje. Pokud je to směs medů z více zemí Evropské unie, označuje se „směs medů ze zemí ES“. Je-li z mimounijních států, musí být na výrobku uvedeno „směs medů ze zemí mimo ES“. Třetí možností pak je „směs medů ze zemí ES a ze zemí mimo ES“. Musí se také uvádět, zda med pochází z regionů s tropickým klimatem.

Je dobré vědět, že pro med z tropických regionů platí méně přísný limit na jeden z klíčových ukazatelů kvality medu, a to na hydroxymethylfurfural (HMF). Jedná se o látku, která vzniká stárnutím medu či jeho nešetrným zahřátím v průběhu jeho zpracování. Přehřátý či starý med ztrácí svoji biologickou hodnotu, významně se snižuje obsah vitamínů a enzymů. V „tropickém“ medu smí být dvakrát více HMF než v medu z jiných klimatických pásem. V čerstvém medu je HMF jen velmi málo nebo žádný.

Botanický druh rostlin, z nichž med pochází, je označení nepovinné. Když ho ale producent uvede, zavazuje se tím, že med skutečně pochází zcela nebo převážně z uvedeného rostlinného druhu, například akátový, vřesový či pohankový. Druhem rostliny se řídí i barva medu. Třeba akátový med je velmi světlý; tmavou barvu propůjčuje medu medovice z lesních dřevin.

Unijní i česká legislativa definují med jako potravinu přírodního sacharidového charakteru vytvořenou včelami a složenou převážně z glukózy, fruktózy, organických kyselin a enzymů. Nedílnou složkou medu jsou i pevné částice, zachycené včelami při sběru sladkých šťáv rostlin, tedy květového nektaru nebo medovice.

Filtrovaný med je med, který byl po získání upraven odstraněním cizích anorganických nebo organických látek takovým způsobem, že došlo k významnému odstranění pylu. O této skutečnosti musí být spotřebitel informován na etiketě.

Pekařský med (průmyslový) není určen k přímému konzumu. Je určen výhradně k průmyslovému použití nebo jako složka do jiných potravin. Může mít cizí příchuť nebo pach, což standardní med mít nesmí. Pro pekařský med je povoleno počínající kvašení nebo zahřátí do takové míry, že jeho přirozené enzymy jsou zničeny. Smí v něm být až 25 % vody, zatímco v standardním nesmí její obsah překročit 20 %.

Pekařský i filtrovaný med se nesmí přidávat do standardních medů.

Krystalizace je přirozenou vlastností medu a není proto na závadu. Je běžná u medů s vyšším obsahem glukózy. Nejrychleji z českých medů krystalizuje řepkový, nejpomaleji akátový.

Do kdy med spotřebovat uvádí datum minimální trvanlivosti. Čím vzdálenější toto datum je, tím lépe. Nejlepší med je med čerstvý.

Antibiotika k léčbě včel jsou v Evropské unii zakázána a jejich rezidua se nesmí vyskytovat ani v medu z mimounijních států.

Databáze testovaných výrobků

Med květový (17 výrobků)
poslední aktualizace: 12.5.2012


Přihlásit