Cestovní pojištění - proč ho mít a na co nezapomenout

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 18.6.2012   

Cestovní pojištění je prostředkem, který pomáhá, aby se zahraniční dovolená stala poklidným a příjemným místem odpočinku. Bez něj by se mohla proměnit v drahou noční můru, která by mohla strašit po hodně dlouhou dobu.

Cestovní pojištění nejčastěji kryje rizika spjatá s náhlým onemocněním, úrazem, ztrátou zavazadel nebo škodou způsobenou třetí osobě během návštěvy zahraničí. Samozřejmě existují i další možná připojištění, která bývají dost pestrá – od pojištění zpoždění letadla přes pojištění storna zájezdu až po léčebné výlohy spjaté s nemocí či úrazem spolucestujících zvířecích mazlíčků.

Nešetřete zbytečně

Pokud jste občany Evropské unie a platíte si zdravotní pojištění ve vlastní zemi, máte nárok na to, aby vaše zdravotní pojišťovna v rámci institutu tzv. evropského zdravotního průkazu uhradila náklady na vaši zdravotní péči i v zahraničí.  Týká se to však pouze zemí Evropské unie a základní zdravotní péče v zařízeních, která jsou plně financována z veřejných zdrojů. Náklady na léčbu v zahraničí často mnohonásobně převyšují náklady na léčbu v ČR a v řadě zemí se při lékařském ošetření vyžaduje spoluúčast pacienta. Pokud byste si ke svému běžnému zdravotnímu pojištění do zahraničí nepořídili cestovní pojištění, mohla by vás tato „úspora“ přijít na nemalé finanční prostředky. Například ošetření zubů je často plně hrazeno pacientem; pokud by pacient nebyl připojištěn, jeho domácí pojišťovna by mu po návratu nic neproplatila.

 

Kde se dá cestovní pojištění sjednat?
  • na pobočkách pojišťoven
  • on-line na webových stránkách pojišťoven
  • prostřednictvím cestovních kanceláří

 

Co získáte?

Zřízením pojistné smlouvy o cestovním pojištění získáte záruku, že se o vás postará asistenční služba, se kterou pojišťovna, u které jste si pojištění sjednali, spolupracuje. Asistenční služba funguje 24 hodin denně, a to v českém jazyce. Telefonní číslo na asistenční službu a podstatné informace o ní získáte při sjednání pojištění.

 

Kde a za kolik?

Cestovní pojištění nabízí většina českých pojišťoven jak klasických zdravotních, tak komerčních, které se zabývají i jinými oblastmi pojištění. V současné době dokonce již není ani zapotřebí chodit na kamenné pobočky pro zřízení cestovního pojištění, vše lze zařídit po internetu. Při této variantě nabízí řada pojišťoven slevu, protože tím ušetří na administrativních nákladech a nákladech za provize ze zprostředkování.

 

On-line kalkulačky pojišťoven
Na webových stránkách pojišťoven si můžete namodelovat, kolik by stála vaše dovolená. Sami si tam také můžete cestovní pojištění sjednat.
Zdravotní pojišťovny:
http://www.firmy.cz/Banky-a-financni-sluzby/Pojistovaci-sluzby/Zdravotni-pojistovny
Komerční pojišťovny:
http://www.firmy.cz/Banky-a-financni-sluzby/Pojistovaci-sluzby/Komercni-pojistovny

 

Jaké faktory ovlivňují výši pojistného?

Svou roli při stanovení ceny pojištění sehrávají: místo pobytu (Evropa, svět s USA či svět bez USA), dále pak věk pojištěného, délka zahraničního pobytu a zaměření cesty (pracovní, turistická či se sportovním zaměřením). A nakonec samozřejmě i kvalita pojistné ochrany. Doporučujeme sjednávat vyšší pojistné částky zvláště na léčebné výlohy (obvykle se do nich řadí i repatriace, neboli převoz ostatků do vlasti v případě úmrtí) a vyšší pojistné částky na asistenční služby.

 

Sjednání pojištění po internetu

Jednoduchý krok, který zabere jen pár minut. Má však jednu nevýhodu: po internetu není možné sjednat kompletní nabídku připojištění a některé pojišťovny nabízí pro jednoduchost pouze přednastavené balíčky. Pokud byste si sjednávali pojištění na poslední chvíli, tak vězte, že některé pojišťovny mají v pojistných podmínkách doložku, že vám bude platit pojištění nejdříve od chvíle, kdy dojde platba na účet pojišťovny. U jiných pojišťoven stačí pro počátek pojištění odeslání finančních prostředků na účet pojišťovny.

Jak postupovat při sjednávání cestovního pojištění po internetu? Nejdříve vyplníte základní údaje o dovolené (destinace, termín, zaměření cesty, jaká pojištění chcete pojistit, na jaké částky, věk a počet osob). Poté vyplníte své osobní údaje (jméno, příjmení, rodné číslo, adresu, a kontakt na vás). Proběhne rekapitulace základních údajů vaší smlouvy, a pokud vše souhlasí, můžete jediným kliknutím odeslat žádost o pojištění na pojišťovnu. Na email vám přijde potvrzení od pojišťovny a pojistná smlouva je uzavřena. Stačí jen uhradit pojistku a můžete se vydat na cestu.

 

Co dělat při pojistné události?

Nezapomeňte si vytisknout pojistnou smlouvu a asistenční kartu! Na dovolené je noste u sebe. Telefonní číslo na asistenční službu a základní údaje doporučujeme napsat si ještě do mobilu. Nastane-li pojistná událost, volejte asistenční službu. Na této telefonní lince dostanete přesné instrukce, co dělat. Služba vás navede na nejbližší vhodné místo, kde můžete být ošetřeni, a poradí, jak postupovat. Schovávejte si veškeré doklady o platbách, aby vám pojišťovna mohla náklady po návratu do ČR proplatit.


Přihlásit