Irské úřady zjednají nápravu v kauze Apple

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 23.4.2012   

Časopis dTest nedávno poukázal na krácení práv spotřebitelů společností Apple. Česká obchodní inspekce na základě upozornění právníků dTestu shledala důvodným podezření o porušení evropských směrnic a žádá nápravu v Irsku.

Časopis dTest a partnerské organizace v jiných státech vyzvaly společnost Apple k zastavení porušování práv spotřebitelů. Současně s veřejnou výzvou byl podán i podnět České obchodní inspekci, která následně konstatovala, že shledala důvodné podezření na porušení dvou evropských směrnic upravujících práva spotřebitelů, a to Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží a Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES ze dne 20. května 1997 o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku. Inspekce následně věc předala příslušnému irskému orgánu se žádostí o zjednání nápravy.

Apple má v obchodních podmínkách pro prodej zařízení řadu ustanovení neúplných či nepřesných a některá přímo krátící práva spotřebitelů. Největší pochybení jsme shledali v částech týkajících se záruky a vracení výrobků  při odstoupení od kupní smlouvy. Ani výzva dTestu ovšem nevedla k nápravě a obchodní podmínky nebyly dosud změněny.

V případě, že si spotřebitelé nebudou vědět rady s těmito problémy, mohou kontaktovat poradenskou linku dTestu na telefonním čísle 299 149 009.
 


Přihlásit