dTest: Irské úřady zjednají nápravu v kauze Apple

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 23.4.2012   

Časopis dTest nedávno poukázal na krácení práv spotřebitelů společností Apple. Česká obchodní inspekce na základě upozornění právníků dTestu shledala důvodným podezření o porušení evropských směrnic a žádá nápravu v Irsku.

Časopis dTest a partnerské organizace v jiných státech vyzvaly v březnu společnost Apple k zastavení porušování práv spotřebitelů. Současně s veřejnou výzvou byl podán i podnět České obchodní inspekci, která následně konstatovala, že shledala důvodné podezření na porušení dvou směrnic Evropského parlamentu a Rady upravujících práva spotřebitelů. Inspekce následně věc předala příslušnému irskému orgánu se žádostí o zjednání nápravy.

Vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený k případu uvádí: „Apple má v obchodních podmínkách pro prodej zařízení řadu ustanovení neúplných či nepřesných a některá přímo krátící práva spotřebitelů. Největší pochybení jsme shledali v částech týkajících se záruky a vracení výrobků  při odstoupení od kupní smlouvy. Ani výzva dTestu ovšem nevedla k nápravě a obchodní podmínky nebyly dosud změněny,“ a dodává: „V případě, že si spotřebitelé nebudou vědět rady s těmito problémy, ať kontaktují naši poradenskou linku na telefonním čísle 299 149 009.“

Právníci časopisu sestavili přehled nejpodstatnějších porušení právních předpisů a rady, jak se zachovat v případě rozporu podmínek a zákona. Přehled je k dispozici na www.dtest.cz/apple.

Kontakty:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828


Přihlásit