Odmítnutí poplatku za neoprávněnou reklamaci

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2021 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.4.2012   

Koupíte si mobil, televizi, notebook, pračku, ledničku nebo třeba kočárek, po nějaké době používání se na zakoupeném zboží vyskytne vada a vy se rozhodnete uplatnit reklamaci. Vaše reklamace je však prodávajícím zamítnuta a navíc je vám naúčtován poplatek za „neoprávněnou“ reklamaci.

Kdy je tento vzor vhodný?

Za neoprávněnou reklamaci prodávající označují většinou případy, kdy nezjistí oznámenou vadu nebo kdy nejde o vadu spadající do záruky. Takto prodávající zákazníkům odůvodňují požadavek úhrady nákladů, které jim vznikly v souvislosti
s „vyřízením“ reklamace. Typicky to jsou náklady na přepravu či náklady diagnostiky. Někteří prodávající požadují dokonce paušální manipulační poplatek, který má tyto náklady krýt. Náš vzor lze použít ve všech výše popsaných případech.

 

Jak tento vzor využít?

Toto odmítnutí je žádoucí doručit druhé straně prokazatelným způsobem, nejlépe doporučeným dopisem s dodejkou. V případě osobního předání stačí nechat podepsat převzetí na kopii dokumentu.

Zároveň můžete kontaktovat také Českou obchodní inspekci, která je oprávněna postihnout prodávajícího pokutou za porušení zákona o ochraně spotřebitele podle správních předpisů, nemůže ale zasáhnout do vašeho vztahu s prodávajícím a přinutit ho, aby poplatek nepožadoval.Přihlásit