Kdy využít pomoci finančního arbitra?

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Chcete předčasně splatit úvěr, ale úvěrová společnost po vás požaduje nehorázné poplatky? Požádali jste o zablokování ukradené platební karty, banka prosbu nevyslyšela a nyní odmítá nahradit škodu? Revizor vás pokutoval, i když jste si prokazatelně elektronickou jízdenku nabili? Pokud vám soudy pro řešení těchto situací připadají příliš zdlouhavé a drahé, zvažte využití služeb finančního arbitra.

Proč se na finančního arbitra obrátit?
Kancelář Finančního arbitra České republiky je organizační složkou státu. Arbitr rozhoduje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nestranně a bez průtahů (tj. do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů). Dalším kladem je, že řízení, které je zahajováno pouze na návrh spotřebitele, je bezplatné. Vyřešení problému prostřednictvím finančního arbitra je tedy rychlé a levné.

S čím za finančním arbitrem?
Finanční arbitr se, jak už název napovídá, zabývá případy souvisejícími s financemi. Loni byl podstatně rozšířen okruh případů, které je arbitr oprávněn řešit. Nyní tedy spadají do jeho působnosti spory mezi:
a)    poskytovateli  a uživateli platebních služeb při jejich poskytování  (například spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou, spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtované platby),
b)    vydavateli a držiteli elektronických peněz při jejich vydávání a zpětné výměně (například spor držitele předplacené karty jízdného s provozovatelem MHD),
c)    věřiteli či zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru (například spor o odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru),
d)    investičními fondy, zahraničními či tuzemskými investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních nebo speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti (například spor o správnost účtovaných poplatků investiční společností).
Spory, které nespadají ani do jedné z těchto oblastí, finanční arbitr řešit nemůže. Stejně tak nemůže řešit případy, kde již bylo zahájeno či ukončeno řízení před soudcem či rozhodcem.

Jak finanční arbitr rozhoduje?
Finanční arbitr působí do velké míry jako ochránce spotřebitelů proti silným finančním korporacím. Hlavní zásadou jeho rozhodování je nestrannost a objektivnost, nelze tedy očekávat vždy rozhodnutí ve prospěch spotřebitele.
Arbitr rozhoduje nálezem, který můžeme přirovnat k rozsudku soudu – je vykonatelný a nebude-li splněn dobrovolně, může sloužit jako podklad pro soudní výkon rozhodnutí. Jako opravný prostředek proti nálezu lze podat námitky a v určitých případech se opravy rozhodnutí lze domáhat soudně.

Co dělat, když se chci na finančního arbitra obrátit?
Návrh na zahájení řízení lze podat poštou, elektronicky (emailem se zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky) či osobně v Kanceláři finančního arbitra. Na stránkách www.finarbitr.cz je ke stažení formulář pro podání návrhu. Na stejných stránkách je možné získat bližší informace o činnosti arbitra. A protože finanční arbitr jde s dobou, můžeme jeho profil nalézt i na sociálních sítích.

Přihlásit