dTest : Zapomeňte na watty, jsou tu lumeny

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 18.4.2012   

Opakované rozsvěcení úsporných zářivek spotřebovává více elektrické energie než stálé svícení. Koupě „úsporek“ se nevyplatí, protože při jejich výrobě se spotřebuje více energie, než jakou ušetří. I na tyto mýty se soustředil aktuální test úsporných žárovek a zářivek.  

Podle redaktorů časopisu dTest jsou zákazníci často zmateni pří výběru úsporných žárovek a zářivek. „Starý způsob výběru šedesátiwattovky či stowattovky v dnešní době selhává,“ říká manažer testování časopisu dTest Václav Beneš a radí: „Zapomeňte na watty, jsou tu lumeny.“ Šedesátiwattové žárovce odpovídá světelný výkon 500 až 800 lumenů, nezáleží přitom, jaký příkon daný zdroj světla má. Uvádění světelného výkonu, tedy svítivosti, je povinný údaj a spolu s barvou světla je při výběru světelného zdroje klíčovým údajem.

Ani to však nestačí ke zjištění, zda vybraná zářivka či žárovka je kvalitní. Do její kvality promlouvá rychlost rozsvícení, podání barev, odolnost a životnost. Ne všechny úsporné zdroje světla, jak prokázal jejich aktuální test, vyhovují kvalitativním požadavkům.  Šíření informací o tom, že úsporné žárovky a zářivky ve skutečnosti úsporu nepřinášejí, přispívá k odporu zákazníků k úsporným zdrojům světla. „V testu jsme se proto mimo jiné na mýty týkající se úsporek zaměřili. Prokázalo se například, že množství energie spotřebované při náročnější výrobě úsporných zdrojů světla je úsporou při svícení s přehledem vykompenzováno,“ uvádí  Beneš. „Také jejich cena se zákazníkovi  vrátí zpět v podobě nižších účtů za elektřinu,“ dodává.

Součástí testu bylo i hledisko ekologických dopadů úsporných zdrojů světla co do jejich složení a celkové zátěže. Hlavní obavy v tomto ohledu panují zejména z rtuti v kompaktních zářivkách. „Dobrou zprávou je, že drtivá většina světel obsahovala méně než 1 mg rtuti, což je pětkrát méně než legislativní limit. Překvapivě byla nalezena rtuť i v LED žárovkách, ovšem rovněž v množství, které nepřekračuje limit,“ uzavírá Beneš.

Test úsporných zdrojů světla byl proveden za podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. Výsledky jsou zdarma k dispozici na www.dtest.cz/usporky.

Kontakty:
Václav Beneš, benes@dtest.cz; tel.: 241 404 922
Ida Rozová, rozova@dtest.cz, tel.: 241 404 922

Tento test byl proveden díky finanční podpoře SFŽP ČR a MŽP.Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit