Jak efektivně chránit svůj počítač? Odpoví nezávislý test antivirů

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Bezpečnostní software by měl patřit k základní výbavě počítače, a proto pravidelně programy pro ochranu počítače testujeme. V nejnovějším testu jsme nezávislému hodnocení podrobili 14 bezpečnostních balíčků, 4 antiviry zdarma a bezpečnostní funkce Windows. Test prokázal, že žádná ochrana není stoprocentní, ale výběrem antivirového programu a firewallu můžete míru rizika nákazy a možné následné újmy významně ovlivnit. 

Antivirová kontrola

Podle očekávání žádný antivir nenalezl všechny škodlivé programy odchycené pro účely testu. Úspěšnost detekce přitom v některých případech závisí na připojení k internetu. Jste-li občas odpojeni a kopírujete-li v té době do počítače soubory z externích disků, vyhněte se antivirům, které se spoléhají na virové databáze umístěné mimo počítač na vzdálených serverech.

 

Hledání nových virů

Přes existenci různých technik detekce dosud neznámých hrozeb je hlavním způsobem odhalování infekce srovnávání testovaných souborů se seznamem známých škodlivých kódů, tzv. databází virových signatur. Protože se nové hrozby objevují neustále, je třeba databázi co nejčastěji aktualizovat.

Ve zkoušce hledání nových virů jsme srovnávali rychlost, s jakou autoři antivirů databáze doplňují o nové hrozby. Do výsledků promluvila i schopnost odhalit hrozby ještě před jejich zařazením do databáze, tedy kvalita heuristických nástrojů. Ty mohou dosud neznámé škodlivé kódy detekovat na základě typických či podezřelých příznaků.

 

Webový štít

Abychom zjistili, jak antiviry chrání při procházení webu, navštívili jsme 50 prokazatelně nebezpečných adres. Některé vedoucí přímo k infikovaným souborům, jiné využívající technik sociálního inženýrství (např. zobrazení okna s varováním před neexistující nákazou a výzvou ke stažení falešného antiviru) a další zneužívající skuliny v běžných modulech prohlížečů (Adobe Reader, JavaScript či Adobe Flash), které umožňují stažení a spuštění škodlivého kódu bez vědomí uživatele. Zatímco mnohé antiviry většinu škodlivých souborů zablokovaly před jejich stažením nebo je neutralizovaly při pokusu o spuštění, jiné byly méně důsledné.

 

USB test

Tato poměrně tvrdá zkouška byla zaměřená na již zmíněné heuristické schopnosti antivirů, tedy jejich úspěšnost při odhalování neznámých hrozeb. Počítače byly odpojeny od internetu, aby se nemohla aktualizovat virová databáze. Tím jsme antiviry „oslepili“ vůči škodlivým programům, jejichž signatury se objevily až v pozdějších aktualizacích. Soubory jsme z externího disku kopírovali do počítače, a pokud je přitom antiviry nedetekovaly, spustili jsme je a sledovali, zda budou úspěšně odhaleny tentokrát.

 

Firewall

Bezpečnostní brána neboli firewall má v první řadě sloužit k ochraně před vniknutím hackerů či samostatně se šířící havěti do počítače. Zatímco některé žádnou příležitost nabourat se do počítače nedaly, jiné tak obezřetné nebyly a v jejich obranném valu zůstaly mezery.

Pokud havěť pronikne skrz firewall a v její detekci selže i antivirus, může firewall zasáhnout také při pokusu o odeslání uloupených dat. V tomto ohledu se však dostavilo zklamání. Žádný firewall nebyl schopen zabránit všem simulovaným pokusům o krádež osobních dat, mezi nimiž figuruje i číslo kreditní karty. Některé neodhalily byť jen jeden jediný pokus. Také jen několik firewallů účinně odrazilo tzv. DoS útoky neboli pokusy o přetížení počítače a jeho dočasné vyřazení z provozu.

 

Zatížení počítače

Mějte na paměti, že antiviry v určité míře zaměstnávají procesor a zabírají operační paměť, což vede k různě znatelnému zpomalení počítače. Některé počítač zatíží více než jiné a zpomalení se může projevit dramatičtěji, zejména pokud máte starší stroj nebo méně výkonný netbook. Nejlepším způsobem, jak získat představu o skutečném vlivu programu na váš počítač, je stažení zkušební verze.


Přihlásit