Neplaťte neoprávněné poplatky

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 12.4.2012   

Prodejci, kteří svým zákazníkům účtují poplatek za zamítnutou reklamaci, porušují podle časopisu dTest právní předpisy. Právníci časopisu kupujícím vzkazují: „Neplaťte, poplatek je neoprávněný.“

Prodávající označují za neoprávněnou reklamaci případy, kdy nezjistí oznámenou vadu nebo kdy nejde o vadu spadající do záruky. Vyřízení reklamace zahrnuje určité náklady, například na přepravu, diagnostiku a podobně. S tímto odůvodněním požadují po zákaznících poplatky někdy i ve výši několika set korun. Takové jednání lze ale považovat za nezákonné.

Nesmíme zapomínat, že kupující je při prodeji zboží v obchodě stranou slabší, která nedisponuje profesionálními znalostmi. Prodávající je povinným subjektem, proto je spravedlivé, aby náklady spojené s vyřízením reklamace nesl právě on, neboť u něj zákon předpokládá, že porušil svoji povinnost plnit bez vady.

Časopis dTest své právní stanovisko o neoprávněnosti poplatku opírá mimo jiné o ustanovení občanského zákoníku, které stanoví, že spotřebitelské smlouvy nesmějí obsahovat ujednání, jež znamenají k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran. Občanský zákoník dále považuje za nepřípustná smluvní ujednání omezující práva spotřebitele při uplatnění odpovědnosti za vady či odpovědnosti za škodu.

Svou argumentaci opírá dTest i o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z roku 2006, podle něhož prodávající, který v jím vydaném reklamačním řádu stanovil pro případ nedůvodné reklamace povinnost spotřebitele hradit náklady takové reklamace, tím porušil povinnost uloženou v § 13 zákona o ochraně spotřebitele. V roce 2011 Nejvyšší správní soud dodal, že proti opakovaným neoprávněným reklamacím se prodávající může bránit jejich prostým zamítnutím.

Možné zneužití práv zákazníka, který by prodejci reklamoval bezvadné zboží a způsoboval mu tak zbytečné náklady, odmítají i právníci časopisu dTestu. Je-li zcela zjevné, že se jedná o šikanu ze strany zákazníka a věc nemá žádné vady nebo je způsobil sám zákazník, prodávající má vždy možnost reklamaci zamítnout, aniž by mu náklady vznikaly.


Přihlásit