České pivo

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Přečtěte si nový dTest

Publikováno v časopise 6/2008

Nestane-li se do 21. července letošního roku nic neočekávaného, mohou se tuzemští spotřebitelé ještě letos dočkat na etiketách piva vyrobeného v ČR vizuálního potvrzení jeho původu prostřednictvím názvu „České pivo“. Tedy pouze u piv, která budou respektovat podmínky výroby podle žádosti, jejíž odsouhlasení Bruselem zaručí příslušným výrobkům evropskou ochranu zeměpisného původu.

Zatím nikdo neprotestuje

Oficiální žádost o ochranu názvu České pivo zveřejnila ve svém Úředním věstníku Evropská komise letos 21. ledna. V současné době tak běží šestiměsíční lhůta, v níž mohou členské státy EU podávat připomínky k registraci a fakticky tak možnost ochrany buď oddálit, nebo zcela zhatit. To se však zatím, ačkoli již uběhly od zveřejnění žádosti čtyři měsíce, nestalo, takže pravděpodobnost ochrany názvu České pivo se zvyšuje. Odborníci na celém světě se přitom shodují, že v ČR vyráběné pivo má skutečně odlišnou identitu od ostatních zahraničních piv, a v pivním názvosloví má také speciální kategorii „pilsner českého typu“. Důvody pro ochranu zmiňovaného názvu tedy jsou.Přihlásit