Drahé (bez)cenné papíry

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 4.4.2012   

Řada českých občanů našla v nedávné době ve schránce fakturu na zaplacení poplatku za vedení účtu cenných papírů na Slovensku. dTest varuje před ignorováním faktury a radí jak poplatek v budoucnu neplatit.

Problém se týká až 20 000 českých občanů. Vystavovatelem faktury je Centrální depozitář cenných papírů Slovenské republiky, a.s. Jedná se o dozvuky kupónové privatizace, na základě které mnozí čeští občané vlastní akcie na Slovensku. Často se jedná o bezcenné papíry, které nejsou obchodovatelné na burze. To však na výši poplatku za vedení účtu nemá vliv, rozhodující je totiž jmenovitá hodnota těchto cenných papírů.

Časopis dTest radí především fakturu zaplatit. Následně je možné se cenných papírů zbavit, a to bezplatným převodem na Fond národního majetku SR až do 31. 12. 2013. Převést cenné papíry na fond lze na pracovištích Slovenské pošty a pobočkách společnosti RM-S Market. Vyřízením je možné pověřit také svého zástupce na základě úředně ověřené písemné plné moci. Značným nedostatkem této varianty je, že se nedá vyřídit z České republiky, ale osoba nebo její zástupce se musí dostavit na Slovensko.

Dalšími kroky jsou uzavření smlouvy o bezplatném převodu cenných papírů na Fond národního majetku a následné zrušení účtu u Centrálního depozitáře. Je na každém, zda převede všechny cenné papíry, nebo si některé ponechá. V případě druhém je ale třeba počítat i nadále s povinností hradit poplatek spojený s vedením účtu. Současně lze v případě převodu těchto cenných papírů uplatnit právo na vrácení uhrazeného poplatku za rok, v němž došlo k převodu na fond a za dva roky zpětně.

Přihlásit