Zákon posiluje práva spotřebitelů ve sporech s poskytovateli úvěrů

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 29.3.2012   

Rozhodčí doložka napomáhá efektivnímu a rychlému řešení sporu, především u obchodních a mezinárodních smluv. Současně je také často zneužívána, a to zejména poskytovateli spotřebitelských půjček a úvěrů, kteří se díky ní mohou vyhnout soudnímu dohledu. Od prvního dubna dochází k zásadním změnám v zákoně o rozhodčím řízení, včetně úpravy rozhodčích doložek. dTest analyzoval dopad novely na spotřebitele.

Novelou zákona dochází ke značnému zlepšení postavení spotřebitelů. Nově už nebude možné schovat rozhodčí doložku malým písmem do smluvních podmínek tak, aby o ní spotřebitel nevěděl. Rozhodčí doložka u spotřebitelských smluv musí být nadále sjednávána individuálně a na samostatné listině, která bude obsahovat všechny informace k tomu, aby každý uměl posoudit její možný dopad. Pokud nebudou zákonné podmínky splněny,  rozhodčí doložka bude neplatná a rozhodce nebude mít pravomoc spor rozhodnout.

Rozhodcem spotřebitelských sporů nyní nemůže být kdokoliv, ale pouze osoba bezúhonná, s právnickým vzděláním, která je zapsaná na seznamu Ministerstva spravedlnosti. Důležitým aspektem je také její nezávislost. dTest velmi uvítal tuto novelu, neboť i naši poradci se setkávají s případy, kdy došlo k nezaplacení jedné splátky, a arbitr během krátké doby rozhodnul ve prospěch věřitele, přiznal nemravné úroky, pokuty a odměny a dříve než spotřebitel stačil zareagovat, exekutoři odvezli jeho majetek. Nyní se možnosti zneužívání doložky výrazně ztíží.

Dojde-li přeci jen k excesům, má spotřebitel právo, aby každý rozhodčí nález přezkoumal soud, pokud se na něho poškozený obrátí do tří měsíců od doručení nálezu. Příslušný soud pak bude muset přezkoumat postup rozhodce a jeho soulad se zákonem, zároveň bude moci odložit vykonatelnost nálezu, čímž zabrání exekuci. Spotřebitel tak má možnost účinně čelit nezákonným praktikám a divokým exekucím. Zda je bude využívat a nešvar se podaří vymýtit, nebo si lichváři a podvodníci najdou novou právní kličku, je otázkou několika dalších let.
 

Přihlásit