Získejte samolepku a časopis zdarma!

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2023 Obsah únorového dTestu

Překypuje vaše schránka denně velkým množstvím různorodých letáků plných „neodolatelných“ reklamních nabídek? dTest nabízí samolepku, která pomůže tuto situaci řešit. 
 

Zákon o regulaci reklamy zakazuje šíření nevyžádané reklamy, a to pod sankcí vysoké pokuty. Tento zákaz se vztahuje na takové šíření reklamy, kterou si adresát nepřál, přináší mu výdaje nebo jej obtěžuje. Obtěžující je pak reklama, která je šířena, i přestože její adresát dal předem najevo, že si to nepřeje. V případě neadresné reklamy (tedy reklamy distribuované bez uvedení konkrétního adresáta) postačí umístit na poštovní schránku jasné a srozumitelné sdělení „Nevhazujte reklamu“

Jestliže jste vyvěsili upozornění a vhazování či zasílání reklamy neustalo, podejte podnět krajskému živnostenskému úřadu, v jehož obvodu má šiřitel či odesilatel reklamy své sídlo (vzor „Podnět živnostenskému úřadu pro rozesílání obtěžující tištěné reklamy“).

Časopis dTest pro vás připravil samolepku "Nevhazujte reklamu" s rozměry 14 x 3,5 cm. Samolepku si můžete umístit na schránku a upozornit tak na skutečnost, že si nepřejete neadresnou reklamu přijímat.

Máte-li zájem o její zaslání, spolu se vzorovým vydáním časopisu zdarma, objednejte si bezplatnou zásilku zde.

Přihlásit