Špekáček a Evropa

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Publikováno v časopise 5/2008

Mediálně nejslavnější tuzemský uzenářský výrobek – špekáček by měl být jako zaručená tradiční specialita chráněn certifikátem Evropské unie. Cesta do Evropy bude ještě dlouhá…

Tuzemský, ale také evropský spotřebitel bude mít podle všeho usnadněnou orientaci ohledně skutečně tradičního špekáčku v nabídce uzenin všeho druhu, pokud to dobře půjde, zřejmě tak v roce 2010. Do té doby musí totiž proběhnout celá řada dohod a procesů spojených s oficiální registrací, přičemž ve hře jsou doslova nadnárodní vztahy.
Úplně na začátku bude nutné dosáhnout (a o tom se v současné době jedná) stažení slovenské žádosti o registraci špekáčků u Evropské komise. Podle dosavadních představ by ve stejné chvíli, kdy slovenská strana tento krok učiní, stáhla obdobnou žádost na národní úrovni také česká strana. Poté by měly obě země společně podat žádost o registraci špekáčků, ale i dalších tradičních uzenářských výrobků, jako je lovecký salám, opět do Bruselu, který má rok na to, aby žádost oficiál-ně zveřejnil ve svém Věstníku. Následně běží šestiměsíční lhůta, v níž mají právo vyjádřit se k žádosti všechny členské země EU. A teprve za situace, kdy žádný ze států tuto žádost nenapadne či nebude deklarovat zájem příslušný výrobek také vyrábět, neboť i on jej může považovat za součást svých gastronomických tradic, může být ochrana dotažena do konce a špekáček získá evropský certifikát.

Tradiční receptury a historie

Ještě před podáním žádosti je nutné popsat technologické postupy výroby příslušných uzenářských produktů, jejich receptury a také popsat jejich historii – v zásadě vytvořit „příběh“ příslušné potraviny. Spotřebitele přitom bude nepochybně nejvíce zajímat receptura. Současný návrh v případě špekáčku počítá s následujícím procentickým podílem jednotlivých surovin: hovězí maso 35,5 %, vepřové maso 20,0 %, hřbetní sádlo 27,0 %, maso z hlav 3,0 %, vepřová kůže 1,5 %. V praxi to znamená podíl 86,5 % masných složek.
Uvedené složení může přitom sloužit spotřebitelům i bez registrace k orientaci již dnes. Pokud se na obalech výrobků setká se zásadně jiným složením, než je výše uvedeno, nekupuje klasický tradiční špekáček a v budoucnosti by při jiném složení nemusela nést příslušná potravina ani tento název.

Registrace s výhradou a bez výhrady

O budoucím názvosloví špekáčků a dalších uzenářských výrobků, které budou předmětem žádosti Česka a Slovenska o evropskou ochranu, rozhodne forma registrace. Podle člena vedení Potravinářské komory ČR Tomáše Kreutzera jsou v případě ochranného označení pro zaručené tradiční speciality možné dva typy registrace – s výhradou a bez výhrady.
Registrace bez výhrady po-dle Kreutzera fakticky znamená, že pravý špekáček by se poznal podle toho, že na něm bude umístěno logo certifikátu ochranného označení. Jenže název špekáček by v takovém případě mohli použít i výrobci, kteří by stanovené technologické postupy a recepturu nedodržovali, přičemž pro spotřebitele by bylo jediným optickým orientačním znakem umístění certifikátu na obalu výrobků. Druhou a podle všeho alespoň pro spotřebitele lepší možností je registrace s výhradou. V takovém případě by mohl používat název špekáček pouze registrovaný výrobek a nikdo jiný by tento název při jiné receptuře nesměl použít. Jenže Slovensko zatím trvá na registraci bez výhrady. U nás nejsou diskuse na toto téma ukončeny, zejména kvůli výrobcům drůbežích uzenin. V případě shody nad druhou možností (s výhradou) by se totiž stávající drůbeží špekáčky a jakékoli špekáčky s příměsí drůbežího masa nesměly jako špekáčky označovat.

Čeká se na oficiální žádost

Ačkoli Potravinářská komora deklarovala úmysl registrovat ochranné označení špekáčků na půdě Evropské unie počátkem letošního března v průběhu agropotravinářského veletrhu SALIMA v Brně, podle vyjádření Ministerstva zemědělství nebyly ke dni 18. dubna 2008 na resort doručeny žádné společné žádosti o zápis vybraných masných výrobků jako zaručené tradiční speciality.
„Ministerstvo zemědělství ČR také nedisponuje žádným oficiálním seznamem konkrétních názvů masných výrobků, které budou předmětem registrace Českého svazu zpracovatelů masa a Slovenského zväzu spracovateľov mäsa. Vzhledem k tomu, že nebyla zahájena oficiální procedura zápisu těchto výrobků jako zaručené tradiční speciality, nejsou rovněž stanoveny ani žádné termíny,“ uvedl Petr Habáň z odboru komunikace MZe. Podle procedury stanovené v nařízení Rady (ES) č. 509/2006 musí být přitom doručené žádosti následně zveřejněny na webových stránkách MZe, přičemž každá fyzická nebo právnická osoba s oprávněným zájmem, která je usazená nebo má bydliště v ČR, může podat proti podaným žádostem námitky nebo připomínky ve stanoveném termínu ode dne zveřejnění. Následně budou žádosti postoupeny Evropské komisi k dalšímu procesu registrace.
To vše znamená, že si na „evropský špekáček“ ještě nějakou dobu počkáme.

Přihlásit