Jak se bránit schránce plné letáků?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Určitě to dobře znáte. Denně přicházíte ke schránce překypující velkým množstvím různorodých letáků plných „neodolatelných“ reklamních nabídek. Abyste se dostali ke skutečně žádoucímu obsahu schránky, musíte pečlivě probírat jednotlivé listy a dávat pozor na to, abyste nevyhodili třeba důležitou složenku. Existuje pro takovou situaci řešení? A jak účinné?

Pokud máte zájem o zaslání samolepky "Nevhazujte reklamu", zavolejte si na naši poradenskou linku 299 149 009 nebo ji objednejte on-line zde.

Nejdříve jsi objasněme pojmy adresná a neadresná reklama. Zákon o regulaci reklamy s nimi nepracuje, ale přesto pro každý z nich platí trochu jiný postup obrany. Tištěné reklamní materiály, nejčastěji letáky s nabídkami slev na zboží či služby, jsou distribuovány bez uvedení konkrétního adresáta, jde tedy o neadresnou reklamu. U tohoto typu je jedno, komu jsou vhozeny do schránky. Adresnou reklamu představují třeba i ty samé letáky, ale už vložené do obálky či fólie, na jejichž obalu je uvedeno jméno s adresou konkrétní osoby a přiložený dopis zpravidla začíná oslovením jménem. 

Výše zmíněný zákon zakazuje šíření nevyžádané reklamy pod sankcí vysoké pokuty. Tento zákaz se vztahuje na takové šíření reklamy, kterou si adresát nepřál, přináší mu výdaje nebo jej obtěžuje. Obtěžující je pak reklama, která je šířena, i přestože její adresát dal předem najevo, že si to nepřeje.

V případě neadresné reklamy postačí umístit na poštovní schránku jasné a srozumitelné sdělení „Nevhazujte reklamu“, třeba jako stejnojmennou samolepku připravenou časopisem d Test.

Není-li to ze strany pracovníka společnosti šířící danou reklamu respektováno, zašlete svůj písemný nesouhlas s vhazováním reklamy tomuto šiřiteli. U reklamy ukryté v dopise adresovaném přímo vám je nutné projev nesouhlasu směřovat písemně na odesilatele. Připojit k němu můžete i požadavek na odstranění vašich osobních údajů ze systému odesilatele (vzor „Žádost o odstranění osobních údajů z databáze“). Nevyhověním vaší žádosti a opakovaným neoprávněným nakládáním s vašimi údaji je povinen se zabývat Úřad na ochranu osobních údajů, proto se na něj neváhejte obrátit. Jestliže jste vyvěsili upozornění nebo zaslali nesouhlasný dopis a vhazování či zasílání reklamy neustalo, dejte podnět krajskému živnostenskému úřadu, v jehož obvodu má šiřitel či odesilatel reklamy své sídlo (vzor „Podnět živnostenskému úřadu pro rozesílání obtěžující tištěné reklamy“).

Přihlásit