Zúčastněte se studentské soutěže Spotřeba pro život 2011/2012

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 1.11.2011   

V rámci mezinárodní soutěže kolektivů studentů středních škol a odborných „Spotřeba pro život“ v roce 2012 proběhne již třetí ročník soutěže v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na testování výrobků a služeb.

Výsledky soutěže „Spotřeba pro život“ 2011/2012


Soutěže se zúčastnilo celkem 25 soutěžních časopisů ze šesti škol. V souladu s propozicemi soutěže bylo vyhodnoceno následujících 10 soutěžních časopisů, jejichž redaktoři obdrželi diplomy a věcné ceny:
1. místo (dělené)
- časopis „ČESKÉ DRÁHY, a.s.“ Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
- časopis „Žvýkačky“ Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 
2. místo
- časopis „Houbičkový sen“ Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem
 
3. místo (dělené)
- časopis „Zbožíznalec“ Střední škola služeb a podnikání, příspěvková organizace, Ostrava-Poruba
- časopis „Školní jídelna“ Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

4. místo
- časopis „Ten jí tam … a ten zas jinde“ Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 
5. místo (dělené)
- časopis „COX TEST“ Střední odborná škola Šumperk
- časopis „Není to jenom o jódu“ Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 
6. místo
- časopis „Víš co jíš?“ Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 
7. místo
- časopis „Není maso jako maso“ Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
 
Čestné uznání obdržely:
- časopis „Z-KOUMÁK“ Střední škola hotelová, obchodní a polygrafická Český Těšín, příspěvková organizace
- časopis „PC TEST“ Střední škola informatiky a finančních služeb Plzeň
 
 
 
 

 
Motto soutěže

Kdo chce nakupovat bezpečné a kvalitní výrobky či služby, měl by si je umět najít - aneb, spoléhat se jen na informace prodávajícího může být ošidné, proto je třeba umět si některé informace ověřit.

Nosné téma tohoto ročníku soutěže

„Technické, ekonomické a ekologické zhodnocení investic do domácnosti“
 
(Umíte správně vybrat a vyhodnotit kritéria pro pořizování výrobků a služeb do domácnosti? Dokažte to!)


PROPOZICE

Podmínky soutěže

Soutěž je vypsána pro studenty středních škol a žáky odborných učilišť, mohou se jí ale účastnit samostatně i studenti a žáci zapojení do různých forem mimoškolských odborných aktivit. Každý soutěžní kolektiv reprezentuje tříčlenná redakční rada a koordinátor z řad dospělých. Počet, věk a profesní zaměření konzultantů podmínky soutěže neomezují.

Soutěží se v tvorbě vzorového čísla spotřebitelského časopisu pro mládež, zaměřeného na zpracování vlastních testů výrobků a služeb. Soutěžní časopis má v tištěné podobě formát A4, 8 až 12 číslovaných stran obsahu a 4 strany samostatné obálky; na titulní straně se uvede logo časopisu, jeho název a vydavatelské údaje, na poslední straně pak tiráž se jmény autorů a redakční rady. Dodržení vymezeného rozsahu časopisu je předpokladem pro zařazení do hodnocení.
V případě použití převzatých materiálů musí být vždy uveden zdroj těchto materiálů.

Sortiment testovaných výrobků a služeb není omezený, v případě odborných učilišť se doporučuje testovat například výrobky či služby související s příslušnými učebními obory. Vždy je však třeba mít na paměti následující základní pravidla:

a/ minimální počet testovaných výrobků či provozovatelů služeb v jednom testu jsou tři;
b/ každý test musí obsahovat:
-    úvodní část, ve které budou představeny testované výrobky či služby (může být spojeno například s nějakým konkrétním   příběhem týkajícím se testovaných výrobků či služeb, popř. se zdůvodněním jejich výběru do testu);
-    stručné informace o zvolených kritériích a metodách testování, včetně jejich zdůvodnění (je možné akcentovat například ekologické aspekty, energetickou náročnost výrobků či ekonomickou efektivitu služeb atd.);
-    vlastní test s komentářem výsledků;
-    závěrečné hodnocení z pohledu zpracovatelů, včetně získaných zkušeností a příhod z testování.

Dobrá rada
-    výrobky lze testovat například přímo v obchodech v rámci zákonem stanovené povinnosti prodávajícího předvést výrobek na žádost spotřebitele tam, kde to povaha výrobku umožňuje. Zajímavým kritériem v těchto případech může být i poskytování informací spotřebitelům, včetně hodnocení odborné úrovně těchto informací.
V případě cenově nenáročných výrobků ovšem očekáváme hlavně praktické testy užitných vlastností zakoupených výrobků.

Příklad testu (nelze již využít v rámci soutěže)
Studenti jedné školy se rozhodli otestovat toaletní papír. V první fázi zakoupili po dohodě s vedením školy 5 druhů toaletního papíru, který umístili na školních toaletách tak, aby bylo na každé toaletě k dispozici všech 5 druhů. Po týdnu vyhodnotili spotřebu každého z testovaných toaletních papírů a následně provedli na toto téma mezi spolužáky anketu.
Další fázi testu pak zaměřili na ověření mechanických vlastností každého z hodnocených toaletních papírů. Závěrem provedli rovněž ekonomické vyhodnocení testovaných výrobků z hlediska porovnání poměru ceny a užitných vlastností, čímž současně získali dostatek kvalifikovaných podkladů pro posouzení vhodnosti testovaných výrobků k domácímu použití.

Ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy

Věcné ceny pro vyhodnocené soutěžní kolektivy věnují jednotlivé členské organizace AAAO, partneři soutěže, případně další s nimi spolupracující subjekty. Každá zúčastněná škola či učiliště obdrží zdarma předplatné časopisu dTest pro následující školní rok. Pro třídu s největším počtem soutěžních časopisů bude pak na přelomu září a října 2012 zajištěna exkurze v laboratořích některé z členských organizací AAAO, včetně poskytnutí příspěvku na dopravu a stravu ve výši Kč 100,- na účastníka. Slavnostní vyhodnocení soutěže se předpokládá v rámci dvoudenního semináře pro 10 vybraných redakčních rad a jejich koordinátory koncem měsíce června 2012.


Organizace soutěže

1/ Doručení soutěžních časopisů je nezbytné zajistit na adresu koordinátora soutěže pana Zdeňka Krula, kpt. Jaroše 1194, 765 02 Otrokovice, nejpozději do 16. 4. 2012.

2/ Výsledky soutěže budou zveřejněny nejpozději do 20. 6. 2012 na webových stránkách pořadatele www.aaao.cz  a na webových stránkách spolupořadatele www.dtest.cz, vyhodnocené soutěžní kolektivy budou rovněž informovány přímo.

3/ S žádostmi o doplňující informace k soutěži je možné se obracet na koordinátora soutěže p. Zdeňka Krula, e-mail: soutez@dtest.cz, mobil 605 435 708.

4/ Účastí v soutěži dávají autoři souhlas pořadatelům soutěže s nekomerčním využitím  předaných materiálů k propagaci soutěže a problematiky zkušebnictví a testování obecně.

5/ Termín vstupu do soutěže není časově omezen. Podmínkou pro zařazení do hodnocení je pouze dodržení termínu dodání soutěžních časopisů.

Vedle soutěžní tištěné verze časopisů lze zpracovat rovněž jejich elektronickou verzi, která však nebude zařazena do soutěže.


Ing Jiří Sobola v. r.                                                                                    Zdeněk Krul v. r.
prezident AAAO                                                                                        koordinátor soutěže 

Přihlásit