Neoprávněné krácení pojistného plnění při autonehodách pokračuje

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 6.2.2012   

V minulém roce časopis dTest informoval širokou veřejnost o praxi českých pojišťoven, které i přes stanovisko Ústavního soudu neoprávněně krátí pojistné plnění z povinného ručení osobám, které nehodu nezavinily. Od té doby do jisté míry poklesl počet stížností evidovaných poradnou dTestu, ovšem i nadále mnohé pojišťovny neplní poškozeným v souladu se zákonem a obohacují se tak o značné sumy právě na jejich účet.
 

V minulých týdnech jsme zaznamenali nárůst stížností na způsob vyřizování pojistných událostí pojišťovnou Kooperativa. Tato pojišťovna při výměně běžného náhradního dílu za nový v rozporu se zákonem snižuje pojistné plnění, a tudíž cenu náhradního dílu proplácí jen zčásti.

Poškozený si pak rozdíl mezi cenou a výší plnění musí uhradit ze svého. Jde přitom o situaci, která se může stát každému. Nezaviněně dojde k autonehodě, ovšem pojišťovna viníka nehody neuhradí celou cenu náhradního dílu, když od jeho ceny odečte částku s ohledem na stáří vozidla či počet ujetých kilometrů. Pojišťovny přitom argumentují možným bezdůvodným obohacením na straně poškozeného, který by dostal lepší a hodnotnější díl než ten, který měl před nehodou.

Lze však jen stěží předpokládat, že by se cena havarovaného vozidla výměnou náhradního dílu zvýšila, právě naopak. Je tedy nepřípustné, aby poškozený za chybu jiného musel doplácet ještě finančně. Pojišťovna musí uhradit všechny prostředky, aby bylo vozidlo použitelné tak jako před nehodou. A je-li k tomu nutná výměnu dílu za nový, musí zcela uhradit i tu.

Za všechny případy jmenujme případ pana Zdeňka. V červnu loňského roku panu Zdeňkovi nabourali na křižovatce jeho osobní vůz Suzuki Ignis. Vůz viníka nehody byl pojišťěn právě u pojišťovny Kooperativa. Vůz byl v autorizovaném servisu opraven a došlo k výměně levého vnějšího zrcátka, opravě levého zadního boku a opravě levých zadních dveří. Oprava byla servisem vyčíslena na částku téměř 24.000 Kč. Pojišťovna stanovila výši pojistného plnění rozpočtem a od pojistného plnění odečetla částku odpovídající 30 % z celkové částky. Toto jednání  pojišťovna odůvodnila tím, že v souladu s metodikou Znaleckého standardu č. 1/2005 je v rámci skutečné škody uvažována s ohledem na počet ujetých kilometrů, stáří a stav vozidla korekce nákladů na materiál.

Pojišťovna Kooperativa však není jedinou, která jedná v rozporu se zákonem a stanoviskem Ústavního soudu. Mnohé pojišťovny jednoduše spoléhají na to, že se poškozený s nimi nebude o finanční prostředky soudit, či nezákonnost vůbec namítat.
 

Přihlásit