Jak testujeme vrtačky s příklepem

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

akumulátorové vrtačky: výkon 55 %, zátěžový test 5 %, návod k použití 5 %, obsluha 25 %, bezpečnost 0 %, vybavenost 10 %

vrtačky s příklepem: výkon 50 %, zátěžový test 20 %, návod k použití 5 %, obsluha 20 %, bezpečnost 0 %, vybavenost 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Výkon

Byl hodnocen výkon při vrtání s příklepem do žuly a betonu. Do žuly bylo vrtáno po pěti otvorech o hloubce 30 mm vrtákem o průměru 12 a 16 mm při snížené rychlosti přítlačnou silou 100 N, do betonu po pěti otvorech o hloubce 50 mm vrtáky o průměru 12, 16 a 20 mm při maximální rychlosti přítlačnou silou 180 N. Dále bylo vrtáno bez příklepu po pěti 5 mm otvorech vrtákem o průměru 6 mm do oceli St. 37 při maximální rychlosti přítlačnou silou 125 N. Zkoušky výkonu při šroubování probíhaly na borovém dřevě a na oceli vruty 8 x 80 mm (DIN 7970) a AM 6 x 16 mm (DIN 7516). Zkoušelo se taktéž, jak snadno se vyjímají vrtáky ze sklíčidla po skončení vrtání.

Zátěžový test

Při zkouškách výdrže motoru byl prováděn cyklus vrtání do dřeva, kovu a šroubování do dřeva s přestávkami po dobu 33 hodin. Při zkouškách výdrže příklepu byly prováděny cykly vrtání s příklepem do betonu a kamene s přestávkami po dobu 4,5 hodiny.

Návod k použití

Odborníci hodnotili přehlednost, úplnost a srozumitelnost návodu k použití, přítomnost základních informací, bezpečnostních varování a informace o nakládání s odpadem.

Obsluha

Byla hodnocena na pětibodové škále podle detailní tabulky jedním odborníkem. V úvahu byly vzaty také poznatky z testů výkonu.

Bezpečnost

Hodnocení elektrické bezpečnosti podle IEC EN 60745-2-1. Dále byla posuzována izolace jednotlivých částí vrtačky při náhodném navrtání elektrického vedení, ochrana proti přetížení, při náhodném doteku elektrických částí a mechanická bezpečnost.

Vybavenost

Byl hodnocen počet rychlostí, možnosti nastavení rychlosti, možnost změny směru otáčení, nastavení krouticího momentu, ochrana proti přehřátí, tvar rukojetí, aretace sklíčidla, kontrolky aj.

Přihlásit