O dTestu

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Jak testujeme, vybíráme a nakupujeme v dTestu?

Testování probíhá vždy pouze v odborných laboratořích a zkušebnách, se kterými spolupracují naši redaktoři. Ti sami ovšem výrobky netestují – vše je v rukou nezávislých odborníků a jejich předepsaných postupů.

dTest je jedinou organizací v České republice splňující nejnáročnější kritéria pro zapojení do mezinárodních testů.  Jejich výsledky zpracováváme tak, aby jim porozuměl běžný spotřebitel - laik.

Výběr testovaných výrobků je založen na důkladné analýze trhu, spotřebitelského chování a preferencí spotřebitelů, čímž je zajištěna objektivita výběru. Některé testované výrobky jsou vybírány na základě dohody více spotřebitelských organizací a dTest má omezenou možnost do tohoto výběru zasáhnout.

Veškeré výrobky nakupujeme v běžné maloobchodní síti tak jako běžní spotřebitelé. Zásadně nepřijímáme výrobky k testování od výrobců. Tím je zajištěna objektivita výsledků.

Proč nezveřejňujeme jména laboratoří?

Výrobky se testují ve zkušebnách a laboratořích v České republice i v zahraničí a pro zachování objektivity dTest zásadně nesděluje jména laboratoří, v nichž provádí své testy. Důvodem jsou mimo jiné závazná pravidla, která dodržujeme na základě našeho členství v organizaci International Consumers Research and Testing, jež sdružuje všechny významné světové spotřebitelské organizace zabývající se testováním výrobků. Jedná se o pravidlo, které uplatňujeme bez výjimky u všech prováděných testů. Chráníme tak nezávislost naši stejně jako nezávislost spolupracujících laboratoří a jejich pracovníků, kteří před zavedením tohoto pravidla bývali často vystavování různým tlakům. Tak jako jiná média i my chráníme zdroje svých informací.

Jak se liší testy dTestu od testů jiných médií?

Až polovina obsahu komerčních časopisů je tvořena inzercí a v některých z nich je část jejich recenzí a testů vlastně skrytou reklamou. Hrozí také riziko nátlaku inzerentů, kteří de facto financují provoz daných médií. Časopis dTest nepřijímá žádné reklamní zakázky, na rozdíl od komerčních médií tedy nemohou inzerenti ovlivňovat výsledky našich testů. Také výběr produktů probíhá nezávisle na výrobcích a dovozcích výhradně na základě průzkumu trhu a přání spotřebitelů. Jediné zájmy, které dTest otevřeně hájí, jsou zájmy spotřebitelů.

Testy některých komerčních médií často jen zdůrazňují technické inovace, které nemusejí být vůbec k užitku. Oproti tomu testovací metodologie využívané dTestem simulují běžné použití výrobků v domácnosti.

Jak a kým je financován dTest?

Vydávání časopisu je hrazeno z peněz předplatitelů, kteří podobně jako u spotřebitelských organizací v zahraničí umožňují jeho nezávislé vydávání bez nutnosti reklam. Stejné je to i s testováním, které je velice nákladné, neboť se provádí v odborných laboratořích. I proto se z velké části testuje v mezinárodní spolupráci spotřebitelských organizací, což náklady významně šetří. Pouze zanedbatelné množství testů je nyní částečně financováno z veřejných zdrojů, například v rámci různých projektů.

Již mnoho let je naše sdružení podporováno také ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu, které přispívá částkami cca od 4 do 7,4 milionů ročně. Dříve byla tato účelová dotace určena na vydávání časopisu a nezávislé testování. V současné době je již zaměřena zejména na oblast spotřebitelských práv (bezplatné poradenství, osvětové kampaně apod.).

Co je dTest? 

dTest je nezisková organizace založená v roce 1992 pod názvem Občanské sdružení spotřebitelů TEST. Naším posláním je poskytnout spotřebiteli komplexní spotřebitelský servis. Na stránkách časopisu dTest, webových stránkách www.dtest.cz, prostřednictvím našich brožur i na poradenské lince publikujeme každý měsíc testy výrobků, srozumitelně přibližujeme práva spotřebitelů a povinnosti prodávajících či poskytovatelů služeb. Radíme, jak je aplikovat v běžném životě a na co si dávat pozor.

Naše srovnávače a kalkulačky usnadňují spotřebitelům například výběr mobilního tarifu, radí se spořením či energiemi. Varujeme také před nebezpečnými výrobky díky neustále aktualizované databázi upozorňujeme na klamavé praktiky podnikatelů, vzděláváme podnikatele i spotřebitele.

Během naší existence jsme odhalili již více než 500 nebezpečných výrobků, které ohrožovaly zdraví dětí i dospělých. Detailním testům jsme podrobili již více než třináct tisíc výrobků, jejichž výsledky ukazují často jinou skutečnost, než jakou se spotřebitel dozví z reklamy.

 

V případě dalších dotazů týkajících se fungování sdružení dTest nás kontaktujte prostřednictvím tohoto formuláře.


Přihlásit