Černé ovce: Nevypořádaný majetek

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2020 Obsah červnového dTestu

Publikováno v časopise 4/2008

Případ ze života ilustruje, jak mohou některá řízení před soudem probíhat a jaké dopady mohou mít průtahy v řízení na jeho účastníky. Podle § 114a odst. 1 občanského soudního řádu, v platném znění, má soudce připravit jednání tak, aby bylo možné věc rozhodnout zpravidla při jediném jednání. Padesát jednání v jediné kauze lze opravdu považovat za extrém.

S Rosálií Davidovou jsem se seznámila asi tak před deseti lety. Tehdy jsem pro Českou televizi točila pořad Klekánice a věnovala se lidským příběhům. Mezi ně patřil i příběh ženy, kterou psychicky i fyzicky týral bývalý manžel. Paní Davidová tehdy popisovala, jak ji manžel bije a jak se mu podařilo získat na svou stranu jejich dospívající dcery, které se jí zcela odcizily. Bývalý manžel tehdy jakékoliv násilí popíral. Nikdy nezapomenu, jak mi při natáčení ukazoval údery do hrudi, kterými si paní Davidová sama dělá modřiny, aby ho pošpinila. Asi si i sama vytloukla několik zubů, v duchu jsem si tehdy říkala. Ale to už je stará historie.
Když mi v zimě zavolala paní Davidová a prosila, abych jí pomohla, že už se mi to jednou povedlo (zásluhou Klekánice bylo obnoveno soudní řízení), hned jsem si na její příběh vzpomněla. Svěřila se, že se 16 let soudí kvůli nevypořádanému majetku po rozvodu. Že proběhlo přes padesát soudních jednání a soud stále není schopen rozhodnout, jak bude majetek bývalých manželů rozdělen. Nechtěla jsem tomu věřit…


Přihlásit