Prodražení hovorů o desítky procent kvůli tarifikaci se potvrdilo

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 8.12.2011   

Spotřebitelský časopis dTest před časem upozorňoval na prodražení telefonních hovorů v důsledku operátory nastavené tarifikace, tedy způsobu účtování hovorů. Podle více než 3500 údajů získaných z tarifikačního kalkulátoru na www.dtest.cz/tarifikace jsou v důsledku nastavené tarifikace navyšovány ceny hovorů v řádech desítek procent.

Z dat zadávaných do kalkulátoru zjistil dTest, že délka 41 % hovorů uživatelů této aplikace je kratší než 1 minutu. První minutu ovšem všichni mobilní operátoři vždy účtují celou, i když hovor trvá jen několik sekund.  I v důsledku toho více než pětina ceny vyúčtování mobilních operátorů může být účtována za služby, které nejsou ve skutečnosti poskytnuty. Týká se to zejména případů, kdy se uplatní tarifikace 60 + 60, tedy účtování hovorů po minutě. Přitom v zahraničí se takto nevýhodná tarifikace téměř nevyužívá.

„dTest mapuje spokojenost spotřebitelů se stavem telekomunikačních služeb v České republice a provedl průzkum mezi více než 2800 respondenty,“ říká poradkyně dTestu Tereza Gáliková a uvádí: „Pouze 19 % lidí se snaží zohledňovat svou aktuální tarifikaci při uskutečňovaném volání.“

Podle uvedeného průzkumu je většina uživatelů telekomunikačních služeb nespokojena se současným tarifem či předplacenou kartou. Nejčastějším důvodem nespokojenosti s operátorem je účtovaná výše cen, nezanedbatelný podíl tvoří i zákazníci, kteří nejsou spokojeni s obchodními praktikami svého operátora. Z výsledků vyplývá, že 93 % lidí by bylo ochotných přejít k jinému poskytovateli telekomunikačních služeb, ale často tak nečiní, protože se domnívají, že jiní operátoři nenabízejí zajímavější a levnější alternativu.

V tomto ohledu se zdá být nedostatečná zejména nabídka levnějších tarifů, podle názorů uživatelů telekomunikačních služeb se mobilní operátoři zaměřují hlavně na více utrácející klienty. „Dle údajů dTestu celých 73 % respondentů považuje nabídky operátorů za nepřehledné. Operátoři nabízejí velké množství různých „výhodných“ balíčků, které zákazníky matou, v celkovém výsledku ale nabízejí produkty velmi podobné jako konkurence, takže zákazník nemá příliš možnost volby. Stav v českých telekomunikacích je spíše oligopolem než konkurenčním bojem,“ dodává Gáliková.

Kontakty:
Tereza Gáliková, galikova@dtest.cz; tel.: 241 404 922
Nikola Švábová, svabova@dtest.cz; tel.: 731 789 110

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit