dTest: Uspořte vhodnou volbou světelného zdroje

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Vydáno: 6.12.2011   

V letošním roce přestaly být na trh uváděny šedesátiwattové žárovky. V obchodech se doprodávají jejich zásoby a většina zákazníků už se poohlíží po nových, úspornějších zdrojích světla. dTest provedl jejich test a přináší spotřebitelům rady, který zvolit.

Časopis dTest opakovaně testuje v dlouhodobých testech úsporné zdroje světla. Aktuálně se zaměřil na LED žárovky a kompaktní zářivky. U jednotlivých zdrojů světla měřil jejich životnost, světelný výkon, zahřívací dobu, podání barev a výkon při nízkých teplotách. Výsledky, které jsou zdarma ke stažení na www.dtest.cz/zdroje-svetla, se zaměřují jednak na přednosti jednotlivých typů světelných zdrojů a nabízejí také podrobné informace o všech testovaných modelech.

Z výsledků testu vyplývá, že LED žárovky představují plnocennou náhradu dřívějších světel. Názory, podle kterých nabízejí příliš nízké výkony, byly vyvráceny; jejich svítivost dokáže nahradit i šedesátiwattovou žárovku. Jejich výhodou oproti kompaktním zářivkám je pak dlouhá životnost, na rozdíl od zářivek u nich nedochází k postupnému úbytku svítivosti a se stejnou intenzitou dokáží svítit mnoho let, v případě žárovky Philips MyAmbiance 12-60W A60 lze očekávat životnost až 25 let.

Kompaktní zářivky mají kromě již zmíněného úbytku světelného výkonu v čase i další nevýhody, jako je delší zahřívací doba, nižší výkon při nízkých teplotách. „Častá kritika vůči kompaktním zářivkám se týká nízké odolnosti vůči častému zapínání,“ říká redaktor časopisu dTest Václav Beneš. „V tomto ohledu dopadly ve srovnání s ostatními zářivkami nejhůře dvě zářivky Sparsam, značky Ikea, které nevydržely více než deset tisíc cyklů zapnutí a vypnutí. Stále je to ovšem oproti běžným žárovkám mnohonásobně lepší výsledek,“ vysvětluje Beneš.

Časté výtky spotřebitelů při pořizování úsporných zdrojů světla se týkají vysokých pořizovacích nákladů, a to zejména u LED žárovek. „Z výsledku testu vyplývá, že i přes svou vysokou cenu se koupě LED žárovky vyplatí,“ říká Beneš a dodává: „To platí za předpokladu, že je budou spotřebitelé používat po celou dobu jejich životnosti, která je velmi dlouhá.“

www.dtest.cz/zdroje-svetla

Kontakty: Václav Beneš, benes@dtest.cz; tel.: 241 404 922
 

Tento test byl proveden díky finanční podpoře SFŽP ČR a MŽP.

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit