dTest: Nedoplatky vymáháme, přeplatky nevracíme, vzkazují energetické společnosti

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2022 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 9.11.2011   

Setkal se s tím už téměř každý – vznikne vám i jen drobný nedoplatek a už se na vás valí upomínky, penále a někdy i vyhrožování soudem. Pokud však někde máte naopak přeplatek a čekáte na jeho vrácení, mnohdy se vůbec nedočkáte. Dvojnásob to pak platí u některých dodavatelů plynu či elektřiny. dTest však zákazníky nabádá – braňte se a požadujte po svých dlužnících to, co oni v opačné situaci požadují po vás!

Roční vyúčtování energií s sebou vždy nese jisté napětí. Někteří z nás doplácí a čeká je pravděpodobně navýšení záloh, ti šťastnější začínají plánovat, co vše si za mnohdy poměrně vysoký přeplatek pořídí. Ne všichni se ho ale dočkají, mnozí dodavatelé elektřiny či plynu si totiž, v rozporu se zákonem, přeplatky nechávají a započítávají do dalších záloh.

Zákazník se tak může dostat do nepříjemné situace, zvláště jde-li o vyšší přeplatek, s jehož vrácením oprávněně počítá: měl-li vracený přeplatek dojít na jeho účet, nemusí třeba mít na zaplacení pravidelné splátky hypotéky, a může mu tak vzniknout i určitá škoda.

„Jednostranné převedení přeplatku do následujícího zúčtovacího období, neodsouhlasí-li konkrétní zákazník výslovně takový postup, je nepřípustné,“ říká Martina Vernerová, vedoucí právní poradny časopisu dTest a dodává: „Pokud k souhlasu nedošlo, může zákazník požadovat okamžité vrácení přeplatku spolu s úroky z prodlení a náhradu případně vzniklé škody.“

Zadržování přeplatků má z právního hlediska povahu bezdůvodného obohacení. Pro energetické společnosti je, na rozdíl od spotřebitele, velmi výhodné. Získají tak od zákazníků bezúročný úvěr a mají i určitou jistotu, že si zákazník spíše rozmyslí případnou změnu dodavatele energie.

„Převádění přeplatku je nejen neopodstatněné, ale může mít i nepříjemné praktické dopady. Mnozí zákazníci totiž hradí zálohy formou trvalé příkazu, jehož zrušení a zřízení je něco stojí. Pokud by však tak včas neučinili, přeplatek by si teoreticky mohli „táhnout“ dál skoro věčně, nebo by jej dokonce navyšovali,“ shrnuje závěrem Vernerová.

Přehled úpravy vracení či nevracení přeplatků u vybraných dodavatelů elektřiny naleznete na stránce www.dtest.cz/preplatky. Tamtéž si můžete i nechat zaslat na svůj email vzor pro Odstoupení od smlouvy s dodavatelem plynu či elektřiny v případě zvýšení cen či změně smluvních podmínek.

Kontakty:                         

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922   

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.                                                                                                         

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit