Test instantních káv: kvalita bez náhražek i stopy plísní

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 2.11.2011   

Časopis dTest se zaměřil na srovnání instantních káv na českém trhu. Otestoval, zda se vyrábí z pečlivě vybraných a upražených zrn, jako tom ujišťují výrobci v reklamách, a zda neobsahují náhražky. Jako u většiny potravin na trhu jsou rozdíly v kvalitě významné. Test přinesl i závažné zjištění, neboť jeden z výrobků obsahoval nadlimitní množství ochratoxinu A, který indikuje přítomnost plísní v kávových zrnech.

dTest záměrně nakoupil výrobky z různých cenových hladin. Jako vždy se prokázalo, že v některých případech lze za odlišné ceny pořídit prakticky stejnou kvalitu. Například vítěz testu, Carte Noire Arome Absolu Arabica Exclusif za 190 Kč, a káva Douwe Egberts Grand Aroma Premium Blend za 120 Kč se v celkovém hodnocení lišily jen o jedno procento.

Nejhorší hodnocení obdržela instantní káva Tchibo Family classic za 85 Kč a to jak na základě objektivních analýz zaměřených mimo jiné na aroma a přiměřenost pražení, tak i na základě senzorických zkoušek. Výsledky vypovídají o nejchudším spektru i intenzitě aromatických látek ve srovnání s ostatními výrobky. Mnohem závažnější ale bylo zjištění, že káva byla vyrobena i z plesnivých zrn, což je zřejmé z přítomnosti ochratoxinu A. Tato toxická látka není přirozenou součástí kávových zrn, dostane se do nich až nesprávným zacházením, v důsledku kterého napadne kávu plíseň. Zjištěné množství ochratoxinu A se pohybovalo nad hygienickým limitem.

Šéfredaktorka časopisu dTest Ida Rozová dodává: „Ačkoliv by se taková káva neměla objevit na pultech obchodů, je třeba zdůraznit, že její konzumace nepřináší žádné akutní zdravotní riziko, protože mezi limitem a skutečně toxickou dávkou je velký bezpečnostní koeficient.“

Kvalita instantních káv je obecně nižší než kvalita kávy z čerstvě umletých zrn. „Ve většině českých domácností se instantní káva najde. Pro její milovníky je nyní k dispozici detailní přehled výsledků testu dvanácti produktů, a to nejen z hlediska přítomnosti nežádoucích látek, ale především z hlediska vůně, chuti a přiměřenosti pražení,“ uzavírá Rozová.

Podrobné informace jsou přístupné také na www.dtest.cz/instantni-kava

Časopis dTest dále přináší ve vydání 10/2011 test mikrovlnných trub, zimních pneumatik, sluchátek a blu-ray přehrávačů.

Kontakty:
Ida Rozová, rozova@dtest.cz; tel.: 241 404 922

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.


Přihlásit