Kdy a za co platíme recyklační poplatek?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Pokud se rozhodnete pro nákup elektrického či elektronického spotřebiče, zjistíte, že k ceně je vám účtován i tzv. recyklační poplatek, jinými slovy příspěvek na likvidaci historických elektrozařízení. Jak jsou poplatky vysoké a co přesně zahrnují?
 

Spotřebitelům je účtován recyklační poplatek v rámci ceny výrobku, který si kupují. Konečný prodejce musí spotřebitele o tom, že koupí výrobku zároveň hradí recyklační poplatek, informovat. Údajnajdeme na cenovce výrobku a v případě koupě výrobku též na dokladu o koupi (paragonu).

Zaplacení tohoto poplatku vám zajišťuje právo na vrácení starého spotřebiče prodejci k likvidaci. Starý spotřebič můžete odevzdat současně s koupí nového. Platí přitom výměna kus za kus, a to pouze stejných či podobných výrobků. Nemůžete tedy přivézt prodávajícímu starou pračku ve chvíli, kdy jste si zakoupili vysavač. Prodavač se může povinnosti zajistit recyklaci zprostit i jejím zajištěním přes nejbližší obecní sběrný dvůr. O tom vás ale musí informovat. Tytéž podmínky platí i pro prodávající v e-shopech, ti ale mohou požadovat poplatek za zpětný odvoz, neboť se jedná o službu navíc.

Zaplacením recyklačního poplatku spotřebitelé přispívají prostřednictvím prodejců do určitého kolektivního systému, z něhož se následně hradí náklady na recyklaci elektrospotřebičů. V České republice máme nyní šest takových kolektivních systémů, ty zároveň stanovují i výše poplatků. Seznam kolektivních systémů vede Ministerstvo životního prostředí, jsou to například ASEKOL, s.r.o. či EKOLAMP,s.r.o. Poplatky do kolektivního systému se různí dle náročnosti ekologické likvidace daného typu výrobku.

Výši konkrétních poplatků pro jednotlivé typy elektrospotřebičů jsme si vypůjčili z webových stránek společnosti ASEKOL, s.r.o., přehled naleznete v následující tabulce. Poplatky se mohou lišit u jednotlivých kolektivních systémů.

 

Zboží Kč bez DPH
chladničky,mrazničky 180,67
pračky do 30 kg 10,08
pračky nad 30 kg, sušičky, myčky 54,62
Televizory nad úhlopříčku 25 ´´ 168,07
Digitální fotoaparáty 8,40
Mobilní telefony 0,84
Kuchyňské roboty, mixéry 2,52
Vysavače nad 2 kg 10,08
Šicí stroje, žehličky 2,52

 

Recyklační poplatek byl zaveden v roce 2005 novelou zákona o odpadech, která tak reagovala na požadavky evropské směrnice 2002/96/ES, o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Zákon tímto uložil výrobcům a prodejcům elektrospotřebičů povinnost finančně přispívat na recyklaci starých výrobků. Očekávaným přínosem nové právní úpravy je omezení vzniku elektroodpadu a jeho vhodná recyklace. Cílem tedy je především vyšší ochrana životního prostředí.

Přihlásit