dTest: Přemluv babičku dříve, než ji přemluví někdo jiný

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2022 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 18.10.2011   

Téměř bezcenné zboží zakoupené za několik desítek tisíc korun, nekonající se zázračné účinky výrobků, vyhlídka na dlouholeté dluhy. To jsou bohužel časté výsledky předváděcích akcí a podomních prodejů zaměřených zejména na starší občany. Časopis dTest v reakci na tyto případy vydal brožuru „Jak nespadnout do pasti“, která by se měla stát součástí základní výbavy seniorů. Současně apeluje i na jejich příbuzné a blízké: Přemluvte babičku a dědu k jejímu přečtení dříve, než budou přemluveni k pochybné koupi. 

Na poradenské lince časopisu dTest 299 149 009 řeší právní poradci téměř denně nářky seniorů nad z jejich pohledu bezvýchodnou situací, která nastala po uzavření smlouvy s pochybným podomním prodejcem či v rámci předváděcí akce. Právníci dTestu nesouhlasí s častým tvrzením, že si důvěřiví senioři za situaci mohou sami. „Dle našich zkušeností je na účastníky podobných akcí často vyvíjen velmi tvrdý nátlak, kterému by mohl podlehnout nejeden z nás,“ podotýká koordinátorka poradenské linky dTestu Martina Vernerová.

S finanční pomocí Ministerstva průmyslu a obchodu připravil dTest a vydal brožuru „Jak nespadnout do pasti“, ve které odhaluje zákeřné triky a manipulativní postupy prodejců mimo kamenné obchody, pomáhá je rozpoznat, vyhnout se jim a radí i v případech, kdy už k uzavření podobného obchodu došlo. „Distribuci stotisícového nákladu publikace jsme zaměřili především na obce, jejich sociální odbory a organizace zabývající se péčí o seniory. Oslovili jsme již několik set subjektů a nabízíme možnost distribuce i pro další zájemce,“ uvádí Vernerová. Především pro jednotlivce pak dTest nabízí možnost bezplatného stažení publikace na www.dtest.cz/past.

Kontakty:
Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922
Pro zájemce o distribuci brožury:
Klára Sedláková, sedlakova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit