Ze světa vitamínů a minerálií: vitamin A

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Přečtěte si nový dTest

Publikováno v časopise 10/2011

O vlivu výživy na zdraví se toho napsalo už tolik, že dávno byla překročena mez podle ustáleného rčení o nošení dříví do lesa.

Obdivuhodný je záběr této problematiky od seriózních materiálů až po rádoby sen-zační výkřiky. Je trochu nahořklou ironií, že právě střízlivě a svědomitě připraveným publikacím je zpravidla dopřáno méně sluchu než neautentickým a často zkomolený „výpotkům“. Nejsme bláhoví, abychom věřili, že se poměry v dohledné době změní. Za reálný cíl jsme si proto pro náš seriál stanovili přinést v oblasti humánní výživy něco nového, a to jak ve smyslu pozitivním, tak i negativním, tedy kritikou a korekcí nesprávných názorů a hlavně tvrzení.

Věda o výživě je zapeklitým oborem. Slyšíme leckdy námitky, že nutricionisté mění názory a doporučují něco, co před časem zavrhli, nebo naopak „přijali na milost“, co před tím bylo „na indexu“. Třeba si přitom uvědomit, že výzkum přináší průběžně nové a někdy i – do jisté míry – protichůdné poznatky, které se postupně ověřují a zpřesňují ve vědecké a klinické praxi. A tak se většinou (jen dočasně) mohou mísit dosavadní zkušenosti s nejnovějšími a vznikají rozpory.Přihlásit