Jak testujeme instantní kávu

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Senzorické hodnocení 30 %, aroma 30 %, nežádoucí látky 30 %, držení a otevírání obalu 5 %, deklarace 5 %

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Senzorické hodnocení

Pro hodnocení vzorků byla použita metoda senzorického profilu s následujícími deskriptory: kvalita vůně, kvalita chuti a bohatost, plnost chuti a vůně. Hodnocení se zúčastnili proškolení hodnotitelé. Vzorky kávy byly připraveny podle normy ČSN 58 0113 Metody zkoušení kávy: do nahřátého šálku byl navážen 1 g vzorku a zalit 100 ml vroucí vody.

Aroma

Stanovení látkového profilu aroma metodou SPME-GC/MS.

Nežádoucí látky

Stanovení ochratoxinu A metodou LC/MS. Stanovení akrylamidu metodou LC/MS. Stanovení furanu metodou SPME-GC/MS.

Držení a otevírání obalu

Hodnocení ergonomie obalu a snadnosti otevírání a zavírání a kvality víka.

Deklarace

Kontrola etikety zaměřená na obsah, úplnost a správnost deklarovaných údajů.

Další měření

Stanovení autenticity technikou DART-TOFMS. Stanovení kofeinu metodou HPLC/DAD.

Přihlásit