Pozor na nezákonné storno poplatky zájezdů

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Od cestovní smlouvy můžete kdykoli před zahájením zájezdu odstoupit, cestovní kancelář si pro tyto případy může vyhradit odstupné, známé spíše jako tzv. „storno poplatky“. Z našeho průzkumu vyplývá, že cestovní kanceláře při stanovování jejich výše nerespektují zákon a v mnohých případech požadují poplatky nepřiměřeně vysoké.

dTest provedl průzkum smluvních podmínek sedmi velkých cestovních kanceláří. V oblasti tzv. storno poplatků, tedy částky, kterou spotřebitel platí za zrušení zájezdu, ale dospěl k velmi nelichotivým závěrům: Všechny z testovaných cestovních kanceláří si v určitém období před předpokládaným zahájením zájezdu vyhrazují storno poplatky ve výši 100 % z ceny zájezdu, což považujeme za nezákonné. Takto stanovené storno poplatky jsou nepřiměřeně jednostranné ve prospěch cestovních kanceláří a nečiní jakýkoli rozdíl mezí tím, zda zájezd absolvujete či nikoli. S trochou nadsázky můžeme říct, že na zájezdu, na kterém nebude, minimálně nic nesníte, nikdo vám nebude uklízet pokoj a „ulehčíte“ letadlu i delegátovi. Navíc pádným argumentem je, že v dnešní době rozhodně není problémem zájezd znovu prodat jako tzv. last minute.

Cestovní kanceláře odstupňovávají storno poplatky podle toho, kdy zájezd zrušíte. Poplatky ve výši 100 % z ceny zájezdu uplatňují v průměru od čtvrtého dne před zahájením zájezdu, extrémem je v tomto případě CK Alexandria, která storno poplatek ve výši 100 % ceny zájezdu účtuje svým klientům už od devátého dne před zahájením zájezdu. Úplný přehled storno poplatků naleznete v tabulce. Požaduje-li po vás cestovní kancelář takto nepřiměřeně vysoké storno poplatky, doporučujeme namítat jejich neplatnost pro nepřiměřenost i rozpor s dobrými mravy. Dále je vhodné požadovat doložení reálných nákladů a ztráty, které cestovní kancelář naším odstoupením skutečně utrpěla a na jejíž úhradu má tedy právo.

 

Přehled storno poplatků

 

Storno poplatky požadované při odstoupení 20/10 dnů před odjezdem

Nejvyšší požadované storno poplatky

Alexandria

60 % / 80 % z celé ceny zájezdu

Při odstoupení ve lhůtě od 9 dní a méně před zahájením zájezdu (platí i pro případ nenastoupení zájezdu): 100 %

Blue Style

50 % / 80 % z celé ceny zájezdu

V případě odstoupení v době kratší než 4 dny před odjezdem: 100 %.

Čedok

„skutečně vzniklé náklady“, min. ale 30% / 70 % z celé ceny zájezdu u zájezdů po Evropě či Středomoří.

 

„skutečně vzniklé náklady“, min. ale 70% / 80 % z celé ceny zájezdu u zájezdů mimo Evropu či Středomoří.

 

při odstoupení do 2 dnů (3 dnů u zájezdů mimo Evropu a Středomoří) před odjezdem: 100 %

EXIM Tours

„skutečně vzniklé náklady“, min. ale 70 % / 80 % z celé ceny zájezdu

Při odstoupení od 2. dne před odletem a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odletu, nedostaví se k odletu, nebo odlet zmešká (…) skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 % z předem stanovené ceny zájezdu.

FIRO-tour

„skutečně vzniklé náklady“, min. ale 30% / 70 % z celé ceny zájezdu

při odstoupení 3 dny a méně před zahájením zájezdu:100 %

Fischer

50 % / 70 % z celé ceny zájezdu

Při odstoupení 5 dní před odjezdem a méně: 100 %

 

Neckermann

25 % (nejméně ale 1000 Kč) / 50 % z celé ceny zájezdu

při odstoupení 2 až 1 den před započetím zájezdu či čerpáním služeb: 100 %

Přihlásit