dTest: Energetické společnosti zkouší, jak si „poradit“ s novými právy spotřebitelů

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 13.10.2011   

Neuplynuly ani dva měsíce od účinnosti novely energetického zákona, která posílila práva zákazníků, a energetické společnosti již vymýšlejí nové triky, jak tato práva omezit či komplikovat. Časopis dTest takováto jednání monitoruje a nabádá zákazníky k obezřetnosti, a to zvláště při podepisování na první pohled výhodných nabídek od svého dodavatele energie.

Novela energetického zákona, která nabyla účinnosti 18. srpna 2011, dala zákazníkům velmi silné právo odstoupit od smlouvy v případě, že dodavatel zamýšlí zvýšit cenu energie nebo změnit smluvní podmínky. Tedy v případě, že energetická společnost ceny zvýší, může zákazník jednoduše bez jakékoliv sankce přejít ke společnosti jiné, která mu nabídne cenu lepší.

„To se pochopitelně dodavatelům energie nelíbí, a proto se teď snaží dělat vše pro to, aby zákazník v budoucnu tak snadno změnit dodavatele nemohl,“ říká Jan Votočka, právní poradce časopisu dTest, a dodává: „Bohužel někdy tak činí i způsoby, které jsou na hraně zákona.“

Společnosti v současné době začaly s rozesíláním nejrůznějších „mimořádných“ nabídek spojených s určitou „výhodou“. Podpisem nabídky se však zákazník zaváže na dobu několika let k odběru energie a v případě, že od smlouvy odstoupí, přijde o již poskytnuté výhody, které jsou mu zpětně doúčtovány. V některých případech může být po zákaznících dle nejrůznějších dodatků smlouvy požadována i smluvní pokuta v řádech tisíců korun.

„Podobné pasáže dodatků smluv jsou nepřiměřené a v některých případech i neplatné. Společnosti by tak měly důkladně zvážit svůj marketingový postup. Spíše než různými právními kličkami by měly o zákazníka bojovat především nabídkou nízké ceny a kvalitními službami,“ shrnuje závěrem Votočka.

Vzor odstoupení od smlouvy při zvýšení cen či změně smluvních podmínek je nyní pro spotřebitele zdarma ke stažení na www.dtest.cz/energetika. Pro ty, co se již do problémů s energetickou společností dostali, je zde i poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009.

Kontakty:                         

Jan Votočka, votocka@dtest.cz, tel.: +420 777 016 014

Martina Vernerová, vernerova@dtest.cz, tel.: +420 241 404 922   

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 –je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.                                                                                                         

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 507 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 522 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC

Přihlásit