dTest přináší další nástroj proti nebezpečným výrobkům na trhu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 15.9.2011   

V první polovině tohoto roku spustil dTest databázi nebezpečných výrobků, v níž si spotřebitelé mohou zkontrolovat, zda jimi zakoupené výrobky neskrývají riziko. Jak ale dTest již několikrát upozornil, nebezpečné produkty se stále objevují v nabídkách obchodníků. Vytvořil proto u stávající databáze novou aplikaci, která umožní jejich snadné odhalení.
 

„Prodejci často netuší, že nabízejí rizikové výrobky,“ komentuje situaci šéfredaktorka časopisu dTest Ida Rozová. „A tak jsme speciálně pro prodejce vytvořili nástroj, který snadno odhalí nebezpečí v jejich nabídce,“ dodává.

Od poloviny září je stávající databáze nebezpečných výrobků provozovaná na www.nebezpecnevyrobky.cz obohacená o novou aplikaci, díky níž si mohou provozovatelé obchodů stáhnout přehlednou tabulku s nebezpečnými výrobky na českém a evropském trhu. Následně mohou porovnat nabídku svého zboží a zjistit, zda se v ní tyto výrobky nenacházejí.

Tabulka nabízí srovnání podle kategorie, značky, názvu či typu výrobku. „Snažíme se doplňovat u většiny produktů také EAN kódy, tedy čárové kódy, podle kterých obchodníci nejsnáze svou nabídku porovnají,“ dodává Rozová.

Databáze už nyní obsahuje přibližně 3000 nebezpečných výrobků rozdělených podle tematických oblastí a je pravidelně doplňována. Jejím hlavním zdrojem je celoevropská databáze nebezpečných výrobků RAPEX. Další informace pocházejí například od České obchodní inspekce, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Ministerstva zdravotnictví ČR. Důležitým pramenem jsou také nezávislé testy časopisu dTest.
Více informací na www.nebezpecnevyrobky.cz.

Zajištění nezávislosti a objektivity testů: výrobky se nakupují v obchodech a analýzy probíhají v nezávislých laboratořích a zkušebnách. Na stránkách spotřebitelského časopisu nesmí být publikovány žádné reklamy či inzeráty. Náklady spojené s testováním výrobků hradí spotřebitelská organizace. Finanční prostředky získává prodejem časopisu, z grantů a státní dotace.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady. V letech 1994 až 2010 publikovalo sdružení na stránkách časopisu dTest informace o více než 10 000 výrobcích, varovalo před 530 nebezpečnými výrobky (většina byla určena dětem) a upozornilo na 546 nekvalitních a klamavých výrobků. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit