E-shopy mají vracet nejen kupní cenu, ale i poštovné

Obsah dubnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 4/2024 Obsah dubnového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 5.10.2011   

Zakoupili jste zboží přes internet a následně využili lhůty pro odstoupení do 14 dnů od převzetí zboží? Vemte si kalkulačku a spočítejte si s námi, zda vám prodejce opravdu vrátili tolik, kolik měl. Podle našeho průzkumu jsou totiž čeští spotřebitelé v tomto často bohužel  poněkud "bráni na hůl".

V aktuálním čísle dTestu jsme se pustili do kontroly obchodních podmínek a všemožných dalších materiálů 16 e-shopů. Zajímalo nás, jak v nich dodržují zákon a zda spotřebitele správně informují o jeho právech. Jednou ze zásadních oblastí našeho průzkumu byla úprava odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a následný výpočet vracených částek. Respektují e-shopy právo zákazníka zboží před odstoupením vyzkoušet? A vrací mu nejen kupní cenu, ale i částku, kterou spotřebitel vynaložil na to, aby mu zboží bylo doručeno tak, jak mají?

Setkali jsme se se třemi kategoriemi nezákonných přístupů, před kterými by se měl mít každý uvědomělý spotřebitel na pozoru:

 

3 základní varianty nezákonných ustanovení

  • Některé e-shopy spotřebitelům dokonce ani nedovolují od smlouvy odstoupit v případech, kdy spotřebitel zboží vybalí z originálního obalu či ozkouší.
  • Další skupina e-shopů toto rozbalení a ozkoušení sice připouští, vyhrazuje si však za to právo snížení vrácené částky o náklady spojené s "uvedením zboží do původního stavu".
  • A nakonec největší množina e-shopů, které téměř vždy zahrnuje i předchozí dvě skupiny: e-shopy, které jsou ochotny vrátit pouze kupní cenu, nikoli však už částku, za kterou bylo zboží zasláno k vám. Podle rozhodnutí Evropského soudního dvora C-511/08 je však tento postup v rozporu se zákonem: prodejce spotřebiteli totiž musí vrátit vždy nejen kupní cenu, ale i náklady, které spotřebitel hradil za cestu zboží od prodejce k němu. Spotřebitel má hradit jen náklady spojené s vrácením zboží (nejčastěji zasláním) zpět prodejci.

Na co máte při uzavření smlouvy přes internet právo

  • Zboží rozbalit.
  • Vyzkoušet, zda vám vyhovuje.
  • Do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od smlouvy*.
  • Vrátit i zboží rozbalené a vyzkoušené.
  • Do 30 dnů od doručení odstoupení obdržet od prodejce celou** kupní cenu plus náklady, které jste hradili za cestu zboží od prodejce k vám.

*Lhůta začíná běžet den následující po převzetí zboží, končí-li v den pracovního volna, prodlužuje se až do následujícího pracovního dne. Nejpozději poslední den lhůty je nutné odstoupení doručit prodávajícímu, nikoliv pouze odeslat. Ideální je jej zaslat písemně a doporučeně s dodejkou, platné je však i odstoupení zaslané elektronickou cestou.

**Netýká se případů, kdy je zboží spotřebitelem v mezidobí od převzetí do vrácení poškozeno - např. mu upadne apod. Taktéž nemusí být  vrácena kupní cena v plné výši v případech, kdy spotřebitel zjevně užíval výrazně nad míru, která v daném případě postačuje k zjištění, zda mu dané zboží vyhovuje.

 

Jaké máte povinnosti při odstupování od smlouvy uzavřené přes internet

  • Vrátit zboží v přiměřené lhůtě.
  • Hradit náklady za cestu zboží od Vás zpět k prodejci***.

*** Neplatí v případě, kdy i v rámci 14 dnů odstupujete proto, že doručené zboží trpí vadami (např. zásilka dorazila poškozená, zboží je padělkem či třeba má jinou barvu či velikost aj.).


Přihlásit