Jak testujeme zimní pneumatiky

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Mokrá vozovka 30 %, sníh 20 %, suchá vozovka 15 %, náledí 10 %, opotřebení 10 %, vliv na spotřebu pohonných hmot 10 %, hlučnost 5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.

Mokrá vozovka

Ovladatelnost: časové zkoušky a subjektivní posouzení na dráze o délce 1900 m dlouhodobě vystavené dešti. Brzdění na asfaltu a betonu: pod dlouhodobým deštěm z rychlosti 80 na 20 km/h. Aquaplaning na rovné vozovce: vjezd do vody o hloubce 7 mm a akcelerace. Aquaplaning v zatáčkách: vjezd do louže (hloubka 4 mm) s konstantním rázem volantu v rychlosti 70 a 100 km/h. Směrové vedení (zatáčky): asfaltová kruhová dráha vystavená dešti.

Sníh

Brzdění: z rychlosti 30 na 5 km/h. Rozjezd: zjišťování tažné síly v závislosti na prokluzování. Trakce, směrové vedení: průsmyky se stoupáním od 9 do 12 %.

Suchá vozovka

Subjektivní posouzení jízdní stability a ovladatelnosti na vysokorychlostní dráze. Brzdění: měření brzdné dráhy na asfaltu z rychlosti 100 km/h.

Náledí

Brzdění: z rychlosti 25 na 9 km/h. Rozjezd: zjišťování tažné síly v závislosti na prokluzování. Trakce, směrové vedení (zatáčky): jízda po ledu na zimním stadionu o rozměrech 60 x 30 m.

Opotřebení

Přes 9000 kilometrů za podmínek každodenního provozu; měření hloubky profilu na 24 místech pláště po ujetí 2250, 4500, 6750 a 9000 km.

Vliv na spotřebu pohonných hmot

Měření spotřeby při rychlostech 80, 100 a 130 km/h.

Hlučnost

Vnitřní - subjektivní posouzení pojezdového hluku při jízdě na asfaltu a betonu a při brzdění z rychlosti 80 na 30 km/h; vnější - subjektivní posouzení záznamu snímací hlavy (záznam pojezdového hluku na asfaltové dráze standardu ISO 362 v rychlosti 80 km/h s vypnutým motorem), a rovněž měření.

Cizorodé látky

Obsah polycyklických aromatických uhlovodíků: směrnice EU 776/69/ES.

Rychlostní zkouška

Nad rámcem normy DIN 78 051. Všechny testované pneumatiky vyhověly.

Přihlásit