Reklamace zájezdů

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Publikováno v časopise 9/2011

Čas dovolených pomalu končí. Nastává čas reklamací dovolených! Inspirujte se našimi slevami a neváhejte: reklamujte svůj nevydařený zájezd ještě dnes! I když na to máte tři měsíce od skončení zájezdu.

Ztracená radost z dovolené

Vrátili jste se z dovolené rozčarovaní ze služeb, které vám poskytla cestovní kancelář? Zvěčnili jste svými fotoaparáty či kamerami vše, co vás potkalo, ačkoliv potkat nemělo? Dobře jste udělali. A taky dobře mnozí z vás udělali, když uposlechli naši srpnovou výzvu a poslali nám „ošklivé“ fotografie ze své dovolené. Na příkladech vybraných snímků dokumentujících nedostatky, které jsou v rozporu s cestovní smlouvou a nabídkou v katalogu, nyní názorně ukážeme, o jak vysoké slevy z ceny zájezdu můžete žádat svoji cestovní kancelář. Při stanovení slev jsme se opírali o Frankfurtskou tabulku slev.

Abyste pro sepisování reklamace a následná jednání s cestovní kanceláří byli dobře vyzbrojeni, připomeneme, na co už jsme vás před letní sezónou upozorňovali.

Cestovní kancelář odpovídá za to, že zájezd bude v souladu s cestovní smlouvou bez ohle-du na to, zda závazky plynoucí z této smlouvy má plnit ona sama nebo jiný smluvený dodavatel. Reklamaci musíte adresovat přímo cestovní kanceláři, se kterou máte podepsanou cestovní smlouvu. Pokud je uzavření smlouvy zprostředkováno jinou cestovní kanceláří či agenturou, je možné právo uplatňovat i zde.

Právo – nárok na poskytnutí slevy z ceny zájezdu je potřeba uplatnit bez zbytečného časového odkladu, nejpozději do tří měsíců od skončení zájezdu. Tuto lhůtu je nutné si pečlivě hlídat, protože po jejím uplynutí právo zaniká.

Sleva z ceny zájezdu se odvíjí od toho, co všechno neodpovídalo nabídce. Vytýkané nedostatky musíte doložit či prokázat, např. fotografiemi, videozáznamy, svědectvím dalších účastníků zájezdu, písemným dokladem vystaveným delegátem, případně personálem či poskytovateli služeb.

 

Frankfurtská tabulka slev
Propracovaný nástroj pro určování odškodnění za pokažený zájezd vznikl v Německu, zemi s nejnadšenějšími turisty. Frankfurtská tabulka slev, v Německu závazná již od poloviny osmdesátých let, následně pronikla i do praxe dalších zemí. U nás závazná není, přesto může dobře posloužit pro vyčíslení nároků při reklamaci zájezdu. V jejím sazebníku jsou totiž spolu se způsobem výpočtu náhrady uvedeny téměř všechny myslitelné druhy nedostatků, které mohou na zájezdu klienta postihnout.
Zdarma si můžete Frankfurtskou tabulku slev stáhnout na www.dtest.cz/reklamacezajezdu.

 

Stále platí naše výzva:

Pochlubte se fotkami z dovolené! Zajímají nás zdokumentované nedostatky, které vám kalily radost. Fotografickou databázi, která slouží všem pro přípravu reklamace nepodařených zájezdů, naleznete na www.dtest.cz/osklivadovolena.

 

Reklamace zájezdu
Nelamte si hlavu, jak sepsat reklamaci zájezdu pro porušení cestovní smlouvy. Vše, co musíte vědět, včetně vzoru reklamace, jsme pro vás zdarma připravili na www.dtest.cz/reklamacezajezdu.
Neuspějete-li s reklamací u cestovní kanceláře, můžete se svého práva domáhat u soudu, případně využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Přihlásit